Meklēšana


Palīdzība
 • Amerikas Arbitrāžas Asociācija (AAA)
  Informācija par dažādu ASV štatu arbitrāžas un starpniecības noteikumiem, t.sk. ētikas kodeksi, tiesu lietas, statistika u.c. informācija. Informācija par galvenajiem strīdu jautājumiem un dažādi ieteikumi to risināšanā. Informācija par informācijas ieguves iespējām par arbitrāžu un starpniecību ASV. Saites uz citām mājas lapām par komerctiesībām, celtniecības tiesībām, darba, apdrošināšanas, starptautiskajām tiesībām un citiem juridiskiem jautājumiem.

 • ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL)
  Mājaslapā pieejama informācija par UNCITRAL, ziņojumi no komisjas sanāksmēm un kolokviju materiāli, atsevišķu darba grupu materiāli par dažādām ar starptaustiskajām tirdzniecības tiesībām saistītām tēmām. Tāpat pieejami arī UNCITRAL likumdošanas akti -konvencijas, parauglikumi, līgumu teksti un skaidrojumi -, kā arī UNCITRAL šķīrējtiesas noteikumi kā arī UNCITRAL apstprinātie teksti. Ir pieejama arī tiesu un šķīrējtiesu prakse saistībā ar UNCITRAL tekstiem (CLOUT).

 • Apvienoto Nāciju Tirdzniecības un Attīstības konference (UNCTAD)
  Informācija par Apvienoto Nāciju rīkotajām konferencē, dažādiem pasākumiem un veiktajiem pētījumiem. Īpaša sadaļa veltīta Konfliktu risināšanas projektam. Pieejami arī šī projekta kursu materiāli par vispārīgām strīdu risināšanas tēmām, investīciju strīdu risināšanu, PTO strīdu risināšanas kārtību, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas strīdu risināšanas kārtību un šķīrējtiesas jautājumiem, kā arī dažādām reģionālajām strīdu risināšanas pieejām - NAFTA, ASEAN, MERCOSUR.

 • Arbitrāžas tribunāls sportam (TAS-CAS)
  Informācija par starptautisku arbitrāžas tribunālu, kurš skata tikai ar sportu un sportistiem saistītus tiesību strīdus. Informācija par rakstiem presē sakarā ar strīdiem sporta industrijā. Noteikumi un ētikas kods arbitrāžas tribunālam, kurš risina ar sportu saistītos strīdus, šī tribunāla vēsture un nepieciešamība. Informācija par starpniecību sporta strīdu gadījumos. Ar sportu saistīto strīdu, kuri skatīti arbitrāžā, spriedumi. Sporta strīdu statistika.

 • Ārvalstu tirdzniecības informācijas sistēma (SICE)
  Amerikas valstu organizācijas Tirdzniecības nodaļas mājaslapa, kurā atrodami dažādu šīs organizācijas, kas apvieno rietumu puslodes valstis, dalībvalstu noslēgtie brīvās līgumi tirdzniecības līgumi, starptautiskie līgumi un dalībvalstu likumdošana monopola ierobežošanas, konkurences, strīdu risināšanas, elektroniskās komercijas, intelektuālā īpašuma, ieguldījumu un pakalpojumu jomā. Informācijas meklēšana arī pēc valstīm. Tirdzniecības statistika, pētījumi, citas saistītas mājaslapas.

 • ASV Valsts departamenta Starptautisko privāttiesību datubāze
  Informācija apkopota par laika periodu līdz 2001. gada 20. janvārim. Mājaslapa dod iespēju atrast tos starptautiskos līgumus starptautisko privāttiesību jomā, kas ir spēkā attiecībā uz ASV, citus starptautiskos līgumus, informāciju par līgumu izstrādi un dažādiem projektiem tādās jomās kā tirdzniecība un komercija, finanses un bankas, pārrobežu maksātnespēja, tresti un īpašums, ģimenes un bērnu jautājumi, arbitrāža un starpniecība, kā arī starptautiskā tiesiskā palīdzība. Tiesu spriedumi par UNCITRAL tekstu piemērošanu. Saites uz citu organizāciju mājas lapām.

 • Āzijas Juridiskās informācijas institūts (AsianLII)
  Informācija par āzijas valstu tiesību avotiem un āzijas reģionālajām organizācijām. Saites uz interneta resursiem par āzijas valstu likumdevēja varu, izpildvaru, tiesu institūcijām un tiesu praksi, juridiskās izglītības iestādēm, juridiskās informācijas izdevējiem, tiesību doktrīnu.

 • Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa
  Informācija par Baltijas Starptautiskās šķīrējtiesas darbības pamatprincipiem, reglamentu, klauzulām, tiesnešiem un maksu, kā arī ņujorkas konvencija par starptautiskās arbitrāžas lēmumu atzīšanu un izpildīšanu un informācija par valstīm, kuras tai ir pievienojušās.

 • bnt. Juridiskais birojs
  bnt ir starptautisks juridiskais birojs, kura biroji atrodas 10 Centrāl- un Autrumeiropas valstīs. Birojs sniedz juridiskās konsultācijas un palīdzību visās galvenajās ar komercdabību saistītajās tiesību jomās. Mājaslapā atrodama informācija par bnt un tā specializācijas jomām, kā arī juridiskie jaunumi valstīs, kurās atrodas bnt biroji.

 • Carrington, Hall & Hamburg. Juridiskais birojs
  Informācija par juridiskā biroja pakalpojumiem, darbiniekiem, biroja pieredzi un darbību tādās jomās kā banku tiesības, nekustamais īpašums, būvniecības tiesības, korporatīvās tiesības, apdrošināšanas tiesības, nodokļu tiesības u.c.

 • Ceļvedis uz starptautisko tirdzniecības tiesību avotiem internetā
  Marci Hoffman ceļvedis, kurā iekļauta informācija par interneta resursiem starptautisko tirdzniecības tiesību jomā - ceļveži, bibliogrāfijas, saišu kolekcijas, starptautiskie līgumi (starptautisko tirdzniecības līgumu kolekcijas un resursi par galvenajiem daudzpusīgajiem tirdzniecības līgumiem un reģionālo tirdzniecību), informācija par starptautiskām organizācijām, ASV valdības resursi, strīdu izšķiršanu, atsevišķu valstu ceļveži, statistika. komentāri un analīze.

 • CISG datubāze
  Datubāzē apkopoti materiāli Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) izpētei: konvencijas teksts un tā izstrādāšanas vēsture, tiesu prakse, zinātniski raksti un praktiski padomi konvencijas piemērošanā. Datubāzi uztur Pace Universitāte (ASV).

 • FORT. Advokātu birojs
  Advokātu birojs piedāvā juridiskas konsultācijas visās komercdarbības jomās Baltijas valstīs un tā biroji atrodas Rīgā, Tallinā un Viļņā. Mājaslapā pieejama informācija par biroju, tā komandu, un darbības jomām. Tāpat atrodama arī aktuālā informācija gan par biroja norisēm, gan jaunumiem tiesību jomā.

 • Grata International. Juridiskais birojs
  Grata International ir starptautisks juridiskais birojs, kura pārstāvniecības atrodas 21. valstī Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Mājaslapā atrodama informācija par biroju, tā darbiniekiem un specializācijas jomām.

 • Hough, Graude & partneri. Starptautiska juridiskā firma
  "Hough, Graude & partneri" ir starptautiska juridiskā firma, kas sniedz juridiskas konsultācijas un padomus gan juridiskām, gan fiziskām personām, kuras vēlas veikt darījumus vai tikt oficiāli pārstāvētas Baltijas jūras reģiona valstīs: Latvijā, Ukrainā, Lietuvā, Polijā, Igaunijā un Krievijā.

  1234