Meklēšana


Palīdzība
 • Albānijas prezidents
  Informācija par Albānijas prezidenta institūtu - darbības konstitucionālais pamats, biogrāfija, runas, dekrēti un jaunumi. Albānijas ģerbonis, himna un konstitūcija. Informācija par Albānijas prezidenta kanceleju.

 • Albānijas valdība. Premjerministra birojs
  Informācija par Albānijas valdību, tās sastāvu un darbības programmu, kā arī Albānijas integrāciju Eiropas Savienībā.

 • Alžīrijas tiesību ceļvedis
  Alžīrijas tiesību ceļvedis. Ietver aprakstu par Alžīrijas izpildvaru, likumdevējvaru, tiesu varu kā arī tiesu praksi. Tāpat satur informāciju par tiesību avotiem Alžīrijā. Piedāvā saišu kolekciju uz valstiskām organizācijām, tiesām, juridiskajām datu bāzēm.

 • Amerikas tiesību avoti tiešsaistē (ALSO!)
  Pieeja plašai bezmaksas datubāzei, kas apkopo ASV, Kanādas un Meksikas tiesību avotus. Ievads attiecīgo valstu tiesību sistēmā, informācija par juridiskajām publikācijām, skolām un jurista profesiju, kā arī praktiska bezmaksas palīdzība.

 • Apvienotās Karalistes premjerministrs
  Informācija par Apvienotās Karalistes premjerministra un valdības darbu.

 • Apvienotās Karalistes tiesību sistēma
  Sarah Carter un Hester Swift ceļvedis ietver informāciju par Apvienotās Karalistes tiesību sistēmu, primārajiem tiesību avotiem (likumdošanu, tiesu nolēmumiem), indeksiem un likumu krājumiem, parlamentāro un valdības informāciju, ievadu Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas likumdošanā un tiesu nolēmumos, informāciju par jurista profesiju Apvienotajā Karalistē, juridisko izglītību, izdevējiem un galvenajām publikācijām dažādās tiesību nozarēs.

 • ASV federālās tiesību sistēmas ceļvedis. Internetā publiski pieejamie avoti
  Gretchen Feltes ceļvedis apkopo saites uz internetā publiski pieejamiem resursiem un datu bāzēm ASV federālās tiesību sistēmas pētniecībai.

 • ASV Valdības izdevniecība (GPO)
  ASV Valdības tipogrāfija sniedz informāciju no visiem trim valsts varas atzariem. Tā ir informācija par likumdošanas varu, procesu, informācija no Kongresa, dokumentu un Kongresa sniegto materiālu meklētājs, atskaites par valdības un prezidenta darbību, valdības budžets, prezidenta darbības ekonomiskie rādītāji, valdības publikācijas, atskaites, izmeklēšanu rezultāti, pieejams ir Federālais reģistrs (oficiālas likumu, likumprojektu, federālo aģentūru un organizāciju paziņojumu publikācijas, kā arī likumdevējvaras rīkojumi un citi prezidenta dokumenti), tiesu vara, tiesu sistēma.

 • ASV Valsts departaments
  Informācija par ASV Valsts departamenta darbību, uzbūvi un institūcijām - Darba, cilvēktiesību un demokrātijas biroju, Starptautisko reliģijas brīvības biroju (pieejami tā ziņojumi, arhīvs no 1997. līdz 2000. gadam, tiesību akti, faktu apraksti), Cilvēktiesību un demokrātijas fondu (HRDF) (pieejami tā ziņojumi par cilvēktiesībām). Biznesa centrs (vadlīnijas par uzņēmēju sadarbības iespējām ar Valsts departamentu, ASV tirdzniecības politika). Diplomātisko misiju saraksts. Informācija par starptautiski nozīmīgiem jautājumiem (ieroču kontrole, biotehnoloģijas, korupcija, informācijas tehnoloģijas, starptautisko attiecību vēsture, HIV/AIDS, cilvēktiesības, tiesību īstenošana, narkotikas, reliģijas brīvība, bēgļi, terorisms).

 • Azerbaidžānas tieslietu sistēmas, likumdošanas un izpildvaras ceļvedis
  Ceļvedis Azerbaidžānas tieslietu sistēmas, likumdošanas un izpildvaras resursos

 • Beļģijas tiesību ceļvedis
  Christoph Malliet ceļvedis sniedz Beļģijas tiesību sistēmas apskatu un informāciju par tiesību aktu un tiesu prakses resursiem gan iespiestā formātā, gan internetā.

 • Bosnijas un Hercegovinas tiesību sistēmas ceļvedis
  Mirela Rozajac ceļvedī aplūkota Bosnijas un Hercegovinas tiesu un valsts pārvaldes sistēma, juridiskā izglītība un juridiskās literatūras izdevēji.

 • Bulgārijas ministru padome
  Informācija par Bulgārijas izpildvaru - Ministru padomi. Informācija par jaunākajiem notikumiem Bulgārijas politikā un valdības prioritātēm dažādās jomās. Informācija par Bulgārijas antikorupcijas programmu, bērnu aizsardzību, izglītību u.c. jomām, kurās valdība ir izstrādājusi īpašas programmas. Saites uz citām mājas lapām par Bulgārijas valsts iestādēm, aģentūrām, reģioniem.

 • Butānas Karalistes tiesību sistēmas pētniecības ceļvedis
  Ershadul Karim un Chhime Tshoke Dorjee veidotais ceļvedis sniedz Butānas tiesību sistēmas pārskatu, kā arī apkopo noderīgus resursus padziļinātai Butānas tiesību pētniecībai.

 • Čehijas Republikas Parlaments
  Čehijas Republikas Parlamenta jeb Deputātu palātas mājaslapa sniedz informāciju par institūcijas darbības pamatnostādnēm un tiesisko regulējumu, vēsturi, aktualitātēm un likumdošanas procesu. Tāpat mājaslapā atrodama arī informācija par Parlamentā pārstāvētajām partijām un deputātiem, Parlamenta darba kārtība, likumprojekti, rezolūcijas un citi dokumenti (čehu valodā) kā arī preses relīzes.

  12345678