Meklēšana


Palīdzība
 • Albānijas parlaments
  Informācija par Albānijas parlamentu - struktūra, likumdošanas kārtība, parlamentārās komitejas, darba kārtība, parlamentārās grupas. Albānijas konstitūcija. Informācija par Albānijas parlamenta sadarbības grupām.

 • Althingi. Islandes parlaments
  Oficiālā Islandes parlamenta mājaslapa. Satur informāciju par parlamenta vēsturi, struktūru, vēlēšanām, likumdošanas procesu kā arī publikāciju par Islandes parlamentu un tā darbību angļu valodā.

 • Alžīrijas tiesību ceļvedis
  Alžīrijas tiesību ceļvedis. Ietver aprakstu par Alžīrijas izpildvaru, likumdevējvaru, tiesu varu kā arī tiesu praksi. Tāpat satur informāciju par tiesību avotiem Alžīrijā. Piedāvā saišu kolekciju uz valstiskām organizācijām, tiesām, juridiskajām datu bāzēm.

 • Apvienotās Karalistes tiesību sistēma
  Sarah Carter un Hester Swift ceļvedis ietver informāciju par Apvienotās Karalistes tiesību sistēmu, primārajiem tiesību avotiem (likumdošanu, tiesu nolēmumiem), indeksiem un likumu krājumiem, parlamentāro un valdības informāciju, ievadu Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas likumdošanā un tiesu nolēmumos, informāciju par jurista profesiju Apvienotajā Karalistē, juridisko izglītību, izdevējiem un galvenajām publikācijām dažādās tiesību nozarēs.

 • ASV federālās tiesību sistēmas ceļvedis. Internetā publiski pieejamie avoti
  Gretchen Feltes ceļvedis apkopo saites uz internetā publiski pieejamiem resursiem un datu bāzēm ASV federālās tiesību sistēmas pētniecībai.

 • ASV Valdības izdevniecība (GPO)
  ASV Valdības tipogrāfija sniedz informāciju no visiem trim valsts varas atzariem. Tā ir informācija par likumdošanas varu, procesu, informācija no Kongresa, dokumentu un Kongresa sniegto materiālu meklētājs, atskaites par valdības un prezidenta darbību, valdības budžets, prezidenta darbības ekonomiskie rādītāji, valdības publikācijas, atskaites, izmeklēšanu rezultāti, pieejams ir Federālais reģistrs (oficiālas likumu, likumprojektu, federālo aģentūru un organizāciju paziņojumu publikācijas, kā arī likumdevējvaras rīkojumi un citi prezidenta dokumenti), tiesu vara, tiesu sistēma.

 • Azerbaidžānas tieslietu sistēmas, likumdošanas un izpildvaras ceļvedis
  Ceļvedis Azerbaidžānas tieslietu sistēmas, likumdošanas un izpildvaras resursos

 • Āzijas Juridiskās informācijas institūts (AsianLII)
  Informācija par āzijas valstu tiesību avotiem un āzijas reģionālajām organizācijām. Saites uz interneta resursiem par āzijas valstu likumdevēja varu, izpildvaru, tiesu institūcijām un tiesu praksi, juridiskās izglītības iestādēm, juridiskās informācijas izdevējiem, tiesību doktrīnu.

 • Beļģijas tiesību ceļvedis
  Christoph Malliet ceļvedis sniedz Beļģijas tiesību sistēmas apskatu un informāciju par tiesību aktu un tiesu prakses resursiem gan iespiestā formātā, gan internetā.

 • Bosnijas un Hercegovinas tiesību sistēmas ceļvedis
  Mirela Rozajac ceļvedī aplūkota Bosnijas un Hercegovinas tiesu un valsts pārvaldes sistēma, juridiskā izglītība un juridiskās literatūras izdevēji.

 • Brazīlijas tiesību ceļvedis
  Edilenice Passos ceļvedis sniedz informāciju par Brazīlijas tiesību sistēmu, valsts uzbūvi (varas dalīšanu), tiesiskās informācijas resursiem, kodeksiem, institūcijām, kuras nodarbojas ar juridisko informāciju, apkopo interneta un drukātos juridiskās informācijas resursus.

 • Butānas Karalistes tiesību sistēmas pētniecības ceļvedis
  Ershadul Karim un Chhime Tshoke Dorjee veidotais ceļvedis sniedz Butānas tiesību sistēmas pārskatu, kā arī apkopo noderīgus resursus padziļinātai Butānas tiesību pētniecībai.

 • Čehijas Republikas Parlaments
  Čehijas Republikas Parlamenta jeb Deputātu palātas mājaslapa sniedz informāciju par institūcijas darbības pamatnostādnēm un tiesisko regulējumu, vēsturi, aktualitātēm un likumdošanas procesu. Tāpat mājaslapā atrodama arī informācija par Parlamentā pārstāvētajām partijām un deputātiem, Parlamenta darba kārtība, likumprojekti, rezolūcijas un citi dokumenti (čehu valodā) kā arī preses relīzes.

 • Ceļvedis Albānijas tiesību sistēmā
  Mbaresa Veleshnja Gentry sniegtā informācija par Albānijas valsts vēsturi, likumdošanu, izpildvaru, tiesu varu. Ieskats tiesību sistēmas uzbūvē.

 • Ceļvedis Dānijas tiesību sistēmā
  Vēsturiskas piezīmes, Dānijas politiskā sistēma, likumdevējvara, izpildvara, tiesu vara, cilvēktiesības, tiesību resursi.

  12345678