Meklēšana


Palīdzība
 • Apvienotās Karalistes Informācijas lietu pilnvarotais un datu aizsardzība
  Apvienotās Karalistes Informācijas lietu pilnvarotā galvenie darba pienākumi ir saistīti ar informācijas sniegšanas nodrošināšanu un datu aizsardzības uzraudzību. Šī mājaslapa sniedz informāciju par Informācijas lietu pilnvarotā darbību, kā arī sniedz ieskatu par datu aizsardzības regulējošiem noteikumiem Apvienotajā Karalistē. Ir pieejami arī izstrādātie ieteikumi par datu aizsardzību un medicīnisko datu izmantošanu.

 • bnt. Juridiskais birojs
  bnt ir starptautisks juridiskais birojs, kura biroji atrodas 10 Centrāl- un Autrumeiropas valstīs. Birojs sniedz juridiskās konsultācijas un palīdzību visās galvenajās ar komercdabību saistītajās tiesību jomās. Mājaslapā atrodama informācija par bnt un tā specializācijas jomām, kā arī juridiskie jaunumi valstīs, kurās atrodas bnt biroji.

 • Dānijas Tieslietu ministrija
  Informācija ar Dānijas tiesību sistēmu, dažādām institūcijām un pārvaldi tieslietu jomā. Informācija par policiju, administratīvajām tiesām, prokuratūru, cietumu un probācijas dienestu, datu aizsardzības departamentu un civilprocesu. Saites uz citām mājas lapām par Dānijas tieslietu sistēmu.

 • Datu aizsardzība Eiropas Savienībā
  Informācija par datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Lapā ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas, ieinteresēto pušu nostājas direktīvas ieviešanas jautājumos, ziņas par Datu aizsardzības direktīvas ieviešanu. Apraksts par Eiropas Datu aizsardzības inspektora funkcijām. Saites uz datu aizsardzības institūciju mājas lapām dalībvalstīs, kandidātvalstīs un citās valstīs. šajā lapā ir pieejami tiesību akti, kas regulē datu aizsardzību gan Eiropas Savienībā, gan starptautiskajā vidē, kā arī ir apkopoti Eiropas Komisijas pētījumi un ziņojumi.

 • Datu valsts inspekcija
  Lapa informē par personas datu aizsardzību Latvijā, par Datu valsts inspekcijas pienākumiem, darbībām, aktualitātēm datu aizsardzības jomā. Piedāvā pieeju fizisko personu datu apstrādes sistēmas reģistram, veidlapu un formu paraugus, kā arī noderīgas saites.

 • eLawOnline. Juridisko saišu katalogs
  Ceļvedis, kurā apkopota informācija par Apvienotās Karalistes interneta resursiem krimināltiesībās, intelektuālā īpašuma tiesībās, ģimenes tiesībās, darba tiesībās, jūras tiesībās, cilvēktiesībās, kā arī par juridiskajiem birojiem, organizācijām un asociācijām, juridisko izglītību, juridiskajiem izdevumiem un izdevējiem. Eiropas Savienības un starptautisko tiesību interneta resursi.

 • E-sabiedrības risinājumi. Juridiskais birojs
  Juridiskais birojs "E-sabiedrības risinājumi" sniedz konsultācijas un praktiskus risinājumus saistībā ar informācijas un datu apstrādes juridiskajiem un tehniskajiem aspektiem. Mājaslapā atrodama aī informācija par biroja organizētajām apmācībām.

 • FindLaw
  ASV tiesību aktu un tiesu spriedumu katalogs, apkārtraksts par tiesību jautājumiem, juridisko dokumentu paraugi, līgumi, juridisko rakstu katalogs, juridisko terminu vārdnīca, saites uz citiem juridiskajiem resursiem Internetā. Juridiskie jaunumi, ziņas, diskusijas un komentāri par tiesiskām problēmām. Praktiski padomi, darba piedāvājumi un padomi karjeras plānošanai. Juridisko organizāciju katalogs. Iespēja iegādāties juridisko literatūru Internetā. Informācija par semināriem, tālākizglītības kursiem un konferencēm. Juridisko žurnālu katalogs. Juridisko mācību iestāžu un kursu aprakstu katalogs.

 • Hieros Gamos
  Informācija par ASV tiesību sistēmu (federālā valdība, tiesu vara, izpildvara un likumdevēja vara), ASV tiesību akti. Starptautisko tiesību katalogs (NAFTA, ANO, Eiropas Savienība). Juridisko asociāciju katalogs (juristu un profesionālās asociācijas, fondi, advokātu biedrības). Juridiskā palīdzība, juridisko biroju, ekspertu, konsultantu, starpnieku, privātdetektīvu, tiesas kurjeru katalogs. Saites uz mājaslapām par citu valstu tiesību sistēmām. Praktiski padomi, informācija par juridisko izglītību. Informācija par e-komerciju un patērētāju tiesībām. Juridiskie jaunumi, juridisko dokumentu paraugi. Juridisko bibliotēku un juridisko žurnālu katalogs.

 • Klavins Ellex. Zvērinātu advokātu birojs
  Informācija par advokātu biroja pakalpojumiem, tajā praktizējošajiem advokātiem, advokātu palīgiem un juristiem, biroja pieredzi un darbību tādās jomās kā apvienošanās un sabiedrību iegāde/komercdarbība, tirdzniecība un tehnoloģijas, finanses un nodokļi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, darba tiesības, īpašums un vides tiesības, strīdu risināšana. Mājaslapā atrodama arī biroja jaunāko ziņu un notikumu sadaļā, kurā pieejamas arī publikācijas.

 • KPMG Zvērinātu advokātu birojs
  Informācija par advokātu biroju, tā aktivitātēm un praktizējošajiem juristiem. Birojs piedāvā pakalpojumus uzņēmumiem, specializējoties korporatīvo tiesību un finanšu tiesību jautājumos.

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
  Informācija par uzņēmumu, politisko un sabiedrisko organizāciju reģistrēšanas prasībām Latvijā, laulību līgumiem, komercķīlu reģistru. Informācija par zvērinātiem revidentiem, komerclikuma reformu, ar dalību ES saistītie jautājumi UR darbības sfērā. Veidlapu paraugi, normatīvie akti un to projekti. Informācija par UR pakalpojumiem un Eiropas Biznesa reģistra datu bāzi.

 • Nacionālā abortu federācija (NAF)
  ASV Nacionālās abortu federācijas mājaslapā pieejama informācija par ASV normatīvajiem aktiem un politiku, kā arī zinātniski raksti.

 • Nīderlandes datu aizsardzības birojs
  Informācija par Nīderlandes datu aizsardzības sistēmu, vispārīgi padomi datu aizsardzībā, jaunākie pētījumi un atziņas, kā arī Nīderlandes datu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. Informācija par Eiropas Savienības datu aizsardzības sistēmu.

 • Nīderlandes Tieslietu ministrija
  Satur informāciju un dokumentus attiecībā uz valsts politiku ģimenes lietās, ārzemniekiem, datu aizsardzību, eitanāziju un azartspēlēm. Tāpat satur informāciju par pašu ministriju, tās struktūru un darbību. Ietver ministrijas preses relīzes, runas un ministrijas publikācijas.

  12