Meklēšana


Palīdzība
 • Amerikas Advokātu biedrības Centrāleiropas un Eirāzijas tiesību iniciatīva (CEELI)
  Amerikas Advokātu biedrības projekts, kas veicina likuma varas nostiprināšanu pasaulē, palīdzot tiesību reformas realizēšanā Centrāl- un Austrumeiropas un kā arī Centrālāzijas valstīs. Mājaslapā pieejama informācija par reģionālajām aktualitātem tiesību sfērā, informācija par esošajām un jau noslēgtajām reformu programmām kā arī publikācijas saistībā ar valstu tieslietu sistēmām un to uzlabojumiem.

 • Bosnijas un Hercegovinas Augstā padome tiesu un prokuratūras jautājumos
  Informācija par Bosnijas un Hercegovinas tiesu sistēmu un ar to saistītajiem notikumiem. Informācija par Bosnijas un Hercogovinas kriminālprocesu un civilprocesu, procesuālo dokumentu paraugi. Informācija par Bosnijas un Hercogovinas tiesnešiem, to iecelšanas kārtību, darba kārtību un garantijām. Saites uz citām mājas lapām par Bosnijas-Hercogovinas valsts iestādēm, oficiālajiem izdevumiem, tiesnešu asociāciju.

 • Butānas Karalistes tiesību sistēmas pētniecības ceļvedis
  Ershadul Karim un Chhime Tshoke Dorjee veidotais ceļvedis sniedz Butānas tiesību sistēmas pārskatu, kā arī apkopo noderīgus resursus padziļinātai Butānas tiesību pētniecībai.

 • Dānijas Tieslietu ministrija
  Informācija ar Dānijas tiesību sistēmu, dažādām institūcijām un pārvaldi tieslietu jomā. Informācija par policiju, administratīvajām tiesām, prokuratūru, cietumu un probācijas dienestu, datu aizsardzības departamentu un civilprocesu. Saites uz citām mājas lapām par Dānijas tieslietu sistēmu.

 • Eiropas Savienības advokatūru un tiesību biedrību padome
  Informācija par Eiropas Savienības juristiem, kuri cenšas uzlabot un pilnveidot juristu tiesības Eiropas Savienībā. Tiesu materiāli, lietas, kuras saistītas ar juristu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un ar to saistītās publikācijas. Informācija par Eiropas Savienības juristu ētikas kodeksu. Informācija par juridiskās palīdzības iespējām Eiropas Savienībā, kritērijiem, kādi tiek prasīti no juristiem dažādās ES dalībvalstīs. Saites uz citām mājas lapām par juristu iespējām papildināt zināšanas Eiropas Savienības jautājumos, starptautiskām organizācijām, vispārīgām juridiska rakstura mājas lapām, advokatūras un tiesību biedrību mājas lapām, kā arī citām juridiskās informācijas meklēšanas mājas lapām. Statistika par ES un kandidātvalstu juristiem.

 • IALS. Padziļināto juridisko studiju institūts
  Plašs informācijas katalogs par starptautiskām un starpvaldību organizācijām. Elektroniskā juridiskā bibliotēka, jaunumi un diskusijas. Informācija par akadēmiskajām institūcijām pasaulē. Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un ziņojumiem. Informācijas katalogs par juridiskajiem pakalpojumiem, juridiskajiem birojiem un advokātiem (galvenokārt Lielbritānijā).

 • Ievads Eritrejas tiesību sistēmā un pētniecībā
  Luwam Dirar un Kibrom Tesfagabir veidotais ceļvedis sniedz Eritrejas tiesību sistēmas pārskatu, kā arī apkopo noderīgus resursus padziļinātai Eritrejas tiesību pētniecībai.

 • Infolex. Lietuvas juridiskais portāls
  Lietuvas juridiskais portāls, kas satur ļoti plašu informācijas klāstu par Lietuvas likumdošanas procesu attīstību visās nozarēs. Lietuvas biznesa rokasgrāmata (angļu valodā), kas sniedz pārskatu par Lietuvas biznesa vidi, finanšu tirgu, nodokļiem, grāmatvedības sistēmu, intelektuālo īpašumu, īpašuma tiesībām u.c. Dažādu uzņēmējdarbības nozaru attīstības pārskats.

 • Juridiskās informācijas institūts
  Plaša informācija par administratīvajām, konstitucionālajām tiesībām un cilvēktiesībām Amerikas Savienotajās Valstīs. Salīdzinošo tiesību un starptautisko tiesību katalogs. ASV federālās un štatu konstitūcijas un kodeksi, tiesu spriedumi. Pieeja Amerikas tiesību ētikas bibliotēkai un Sociālās labklājības bibliotēkai. Ievads juridisko tekstu sastādīšanā. Pētījumu un rakstu katalogs. Juridisko pakalpojumu un juridisko biroju katalogs.

 • Krievijas tiesību pētniecības ceļvedis
  Arina V. Popova and Andrey A. Arnautovich ceļvedis sniedz informāciju par Krievijas valsts iekārtu un tiesību sistēmu, tiesību avotiem, juridisko izglītību un juridiskajām profesijām.

 • Latvijas Zvērinātu advokātu padome
  Lapā pieejama informācija par Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un zvērinātu advokātu darbības regulējumu kā arī aktualitātes.

 • Latvijas Zvērinātu notāru padome
  Informācija par Zvērinātu notāru padomi, tās sastāvu, Latvijas zvērinātu notāru un to palīgu datubāze, notāru pienākumi. Notāru pakalpojumu takses, Notariāta likums.

 • LLRX. Juridisko bibliotēku resursi
  Jaunumi un juridisko resursu indeksi. Tiesu dokumentu un juridisko dokumentu paraugi ASV. Informācija par jaunākajām tiesu prāvām. Saites uz juridisko resursu mājas lapām. Juridisko bibliotēku katalogs.

 • Malaizijas tiesību sistēmas pētniecības pārskats
  Dr. Sharifah Suhanah Syed Ahmad ceļvedis ietver informāciju par Malaizijas tiesību sistēmu un tās vēsturi, kā arī Islāma tiesību vietu Malaizijas tiesību sistēmā.

 • MERCOSUR tiesību ceļvedis: avoti un dokumenti
  MERCOSUR - organizācija, kuru izveidojušas Argentīna, Brazīlija, Urugvaja un Paragvaja ar mērķi izveidot vienotu tirgu un novērst tirdzniecības barjeras. Ceļvedī pieejama informācija par MERCOSUR pamatdokumentiem, organizāciju un struktūru, investīcijām, konkurenci, civilprocesu, kriminālprocesu, nepilngadīgo nelikumīgu pārvietošanu, pārvadājumiem, tirdzniecības pakalpojumiem, patērētāju tiesībām, apdrošināšanu, darba tiesībām, preču zīmēm, sociālo drošību, vidi, līgumiem starp MERCOSUR un citām organizācijām, valstīm. Ceļvedī iekļauta bibliogrāfija un interneta avotu saraksts. Autori- Edgardo Rotman un Euyelit Moreno.

  12