Meklēšana


Palīdzība
 • Amerikas Advokātu biedrības Centrāleiropas un Eirāzijas tiesību iniciatīva (CEELI)
  Amerikas Advokātu biedrības projekts, kas veicina likuma varas nostiprināšanu pasaulē, palīdzot tiesību reformas realizēšanā Centrāl- un Austrumeiropas un kā arī Centrālāzijas valstīs. Mājaslapā pieejama informācija par reģionālajām aktualitātem tiesību sfērā, informācija par esošajām un jau noslēgtajām reformu programmām kā arī publikācijas saistībā ar valstu tieslietu sistēmām un to uzlabojumiem.

 • Amerikas Arbitrāžas Asociācija (AAA)
  Informācija par dažādu ASV štatu arbitrāžas un starpniecības noteikumiem, t.sk. ētikas kodeksi, tiesu lietas, statistika u.c. informācija. Informācija par galvenajiem strīdu jautājumiem un dažādi ieteikumi to risināšanā. Informācija par informācijas ieguves iespējām par arbitrāžu un starpniecību ASV. Saites uz citām mājas lapām par komerctiesībām, celtniecības tiesībām, darba, apdrošināšanas, starptautiskajām tiesībām un citiem juridiskiem jautājumiem.

 • Bulgārijas atomenerģijas izmantošanas aģentūra
  Informācija par atomenerģijas kontroli un ar to saistītajiem noteikumiem Bulgārijā. Starptautiskie un Bulgārijas normatīvie akti par atomenerģiju. Saites uz citām mājas lapām par atomenerģijas noteikumiem, kontroli un pētījumiem.

 • Eiropas Savienības advokatūru un tiesību biedrību padome
  Informācija par Eiropas Savienības juristiem, kuri cenšas uzlabot un pilnveidot juristu tiesības Eiropas Savienībā. Tiesu materiāli, lietas, kuras saistītas ar juristu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un ar to saistītās publikācijas. Informācija par Eiropas Savienības juristu ētikas kodeksu. Informācija par juridiskās palīdzības iespējām Eiropas Savienībā, kritērijiem, kādi tiek prasīti no juristiem dažādās ES dalībvalstīs. Saites uz citām mājas lapām par juristu iespējām papildināt zināšanas Eiropas Savienības jautājumos, starptautiskām organizācijām, vispārīgām juridiska rakstura mājas lapām, advokatūras un tiesību biedrību mājas lapām, kā arī citām juridiskās informācijas meklēšanas mājas lapām. Statistika par ES un kandidātvalstu juristiem.

 • Intelektuālais īpašums arābu valstīs (AGIP)
  Intelektuālā īpašuma Abu-Ghazeleh centrs. Interneta lapa satur galveno informāciju, kā arī likumdošanu par patentu, preču zīmju, autortiesību, dizainu reģistrācijas procedūru, aizsardzību arābu valstīs tādās kā Alžīrija, Bahreina, Lībija, Kuveita, Maroka, Pakistāna, Saūda Arābija, Sudāna, Sīrija, Turcija u.c Papildus tiek piedāvāts saraksts ar reģistrētajiem domēniem šajās valstīs.

 • Interpols
  Informācija par Interpolu un tā darbības jomām. Informācija par starptautisko policiju sadarbību. Informācija par starptautisko terorismu, personām, kuras meklē dažādu valstu nacionālās tiesību sargājošās iestādes vai starptautiskās krimināltiesas. Informācija par bērnu un cilvēku tirdzniecību, nozagtajiem mākslas darbiem, narkotiku starptautisko apkarošanu un sadarbību, finanšu noziegumiem un korupciju. Informācija par tiesu medicīnu un starptautisko kriminālstatistiku. Informācija par futbola huligānismu jeb drošības pasākumiem starptautiskās futbola spēlēs, starptautisko sadarbību transporta līdzekļu zādzību apkarošanai, informāciju tehnoloģiju noziegumiem un kriminālās inteliģences analīzi.

 • Japānas komercarbitrāžas asociācija (JCAA)
  Informācija par starptautiskās arbitrāžas iespējām Japānā - par Japānu kā arbitrāžas vietu, Japānas arbitrāžas noteikumi, kā arī skaidrojumi dažādiem ar arbitrāžu saistītiem terminiem un arbitrāžas procesuālo dokumentu paraugi, arbitrāžas procesa shēma, īpašās prasības ārvalstu juristiem, kuri vēlas būt par pārstāvjiem Japānā, JCAA arbitrāžas noteikumi un to skaidrojumi, klauzulas par Komerciālās arbitrāžas pētniecisko institūtu. Informācija par dažādām komerciālajām jomām Japānā JCA avīzēs. Saites uz citām mājas lapām par dažādām pasaules arbitrāžas asociācijām.

 • Jaukto tiesību sistēmu juristu biedrība
  Jaukto tiesību sistēmu juristu biedrības mājaslapa. Informācija par biedrību un tās aktivitātēm, materiāli par tiesību avotiem un tiesību izpēti jaukto tiesību sistēmās.

 • Latvijas Juristu biedrība
  Latvijas Juristu biedrības mājaslapa. Lapā pieejama informācija par Latvijas Juristu biedrību, juridiski raksti un diskusiju forums.

 • Latvijas Pašvaldību savienība
  Informācija par Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēm un citām ar to saistītajām organizācijām, savienības statūti un darba plāns, kā arī informācija par citām aktivitātēm. Normatīvie akti par pašvaldību darbību un ieteikumi tās uzlabošanā. Pieejama informācija par savienības darbu Eiropā sadarbībā ar Eiropas Savienības Reģionu komiteju un Eiropas Padomi, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības projektu apraksti.

 • Latvijas Zvērinātu advokātu padome
  Lapā pieejama informācija par Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un zvērinātu advokātu darbības regulējumu kā arī aktualitātes.

 • Latvijas Zvērinātu notāru padome
  Informācija par Zvērinātu notāru padomi, tās sastāvu, Latvijas zvērinātu notāru un to palīgu datubāze, notāru pienākumi. Notāru pakalpojumu takses, Notariāta likums.

 • Lex mundi. Juridisko biroju asociācija
  Mājaslapā ir pieejama informācija par asociāciju un tās biedriem. Tāpat ir atrodami arī praktiski ceļveži biznesa uzsākšanai dažādās pasaules valstīs, kā arī ceļveži dažādu tiesību nozaru praksē.

 • Londonas arbitru asociācija jūras tiesībās
  Informācija par Londonas arbitru asociāciju jūras tiesībās, tās noteikumiem, cenām, ētikas kodeksiem, tribunāla veidošanu u.c. jautājumiem. Pieejami arī raksti un konferenču materiāli, kas saistīti ar jūras tiesību jomu, kā arī saites uz citām mājas lapām par jūras tiesībām.

 • Nacionālā abortu federācija (NAF)
  ASV Nacionālās abortu federācijas mājaslapā pieejama informācija par ASV normatīvajiem aktiem un politiku, kā arī zinātniski raksti.

  12