Meklēšana


Palīdzība
 • Amerikas Advokātu biedrības Administratīvā procesa datubāze - arhīvs
  Amerikas Advokātu biedrības izstrādātajā datu bāzē apkopoti reti pieejami materiāli par ASV administratīvajām tiesībām.

 • Amerikas Cilvēktiesību komisija (IACHR)
  Amerikas reģiona valstu cilvēktiesību komisijas mājaslapa. Informācija par organizāciju, tās darbības pamatdokumenti, gada pārskati, īpašie ziņojumi par valstīm, lietu un spriedumu teksti, valstu atbildes uz organizācijas rekomendācijām.

 • Amerikas tiesību avoti tiešsaistē (ALSO!)
  Pieeja plašai bezmaksas datubāzei, kas apkopo ASV, Kanādas un Meksikas tiesību avotus. Ievads attiecīgo valstu tiesību sistēmā, informācija par juridiskajām publikācijām, skolām un jurista profesiju, kā arī praktiska bezmaksas palīdzība.

 • ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL)
  Mājaslapā pieejama informācija par UNCITRAL, ziņojumi no komisjas sanāksmēm un kolokviju materiāli, atsevišķu darba grupu materiāli par dažādām ar starptaustiskajām tirdzniecības tiesībām saistītām tēmām. Tāpat pieejami arī UNCITRAL likumdošanas akti -konvencijas, parauglikumi, līgumu teksti un skaidrojumi -, kā arī UNCITRAL šķīrējtiesas noteikumi kā arī UNCITRAL apstprinātie teksti. Ir pieejama arī tiesu un šķīrējtiesu prakse saistībā ar UNCITRAL tekstiem (CLOUT).

 • Apvienoto Nāciju dokumenti
  Cilvēktiesību dokumentu, kā arī to ANO institūciju, kas darbojas cilvēktiesību jomā, pārskats (Minesotas Universitātes Cilvēktiesību bibliotēkas datubāze).

 • Arbitrāžas tribunāls sportam (TAS-CAS)
  Informācija par starptautisku arbitrāžas tribunālu, kurš skata tikai ar sportu un sportistiem saistītus tiesību strīdus. Informācija par rakstiem presē sakarā ar strīdiem sporta industrijā. Noteikumi un ētikas kods arbitrāžas tribunālam, kurš risina ar sportu saistītos strīdus, šī tribunāla vēsture un nepieciešamība. Informācija par starpniecību sporta strīdu gadījumos. Ar sportu saistīto strīdu, kuri skatīti arbitrāžā, spriedumi. Sporta strīdu statistika.

 • Armēnijas Konstitucionālā tiesa
  Armēnijas Konstitucionālās tiesas mājaslapa. Resurss ietver Armēnijas Konstitūcijas tekstu, tiesas darbību regulējošos normatīvos aktus, informāciju par tiesnešiem un tiesas spriedumus angļu valodā (sākot ar 1996. gadu).

 • Ārzemju tiesību materiālu tulkojumi
  Mājaslapa piedāvā Francijas, Vācijas, Austrijas un Izraēlas normatīvo aktu un tiesu spriedumu tulkojumus konstitucionālo, administratīvo, līgumtiesību un deliktu tiesību jomās. Projektu uztur Teksasas Universitātes Transnacionālo tiesību institūts.

 • ASV Augstākās tiesas lēmumi
  ASV Augstākās tiesas lēmumu datu bāze (sākot no 1893. gada).

 • ASV Augstākās tiesas lēmumi
  ASV Augstākās tiesas lēmumi administratīvo tiesību lietās (sākot no 1990. gada).

 • ASV Augstākās tiesas spriedumu izrunas vārdnīca
  Jeila Tieslietu skolas studentu veidots resurss, kurā izpētīta un apkopota ASV Augstākās tiesas skatīto lietu dalībnieku uzvārdu/nosaukumu pareiza izruna.

 • ASV nacionālais štatu tiesu centrs
  Nacionālais štatu tiesu centrs ir neatkarīga nevalstiskā organizācija, kas nodrošina tiesu darbinieku tālākizglītību. Mājaslapā pieejama informācija par centra rīkotajiem pasākumiem un mācību kursiem, kā arī digitāla bibliotēka un centra publikācijas.

 • ASV Valsts departamenta Starptautisko privāttiesību datubāze
  Informācija apkopota par laika periodu līdz 2001. gada 20. janvārim. Mājaslapa dod iespēju atrast tos starptautiskos līgumus starptautisko privāttiesību jomā, kas ir spēkā attiecībā uz ASV, citus starptautiskos līgumus, informāciju par līgumu izstrādi un dažādiem projektiem tādās jomās kā tirdzniecība un komercija, finanses un bankas, pārrobežu maksātnespēja, tresti un īpašums, ģimenes un bērnu jautājumi, arbitrāža un starpniecība, kā arī starptautiskā tiesiskā palīdzība. Tiesu spriedumi par UNCITRAL tekstu piemērošanu. Saites uz citu organizāciju mājas lapām.

 • Austrālāzijas Juridiskās informācijas institūts (AustLII)
  Austrālijas, Jaunzēlandes, Klusā okeāna salu, Lielbritānijas un īrijas tiesību aktu tekstu un tiesu spriedumu kolekcija. Saites uz citām Austrālijas un citu valstu juridiskās informācijas mājas lapām. Meklēšanas iespējas.

 • Austrālijas Augstākā tiesa
  Austrālijas Augstākās tiesas mājaslapā pieejama informācija par tiesas vēsturi, darbību un tiesnešiem, kā arī spriedumu datubāze.

  12345678