Meklēšana


Palīdzība
 • Albānijas Banka
  Informācija par Albānijas Banku, Albānijas banku sistēmu, ar kredītiestāžu darbību saistīto likumdošanu, monētām, un monetāro politiku. Saites uz citām mājas lapām par starptautiskām finansu institūcijām un Albānijas valsts iestādēm.

 • Albānijas parlaments
  Informācija par Albānijas parlamentu - struktūra, likumdošanas kārtība, parlamentārās komitejas, darba kārtība, parlamentārās grupas. Albānijas konstitūcija. Informācija par Albānijas parlamenta sadarbības grupām.

 • Albānijas prezidents
  Informācija par Albānijas prezidenta institūtu - darbības konstitucionālais pamats, biogrāfija, runas, dekrēti un jaunumi. Albānijas ģerbonis, himna un konstitūcija. Informācija par Albānijas prezidenta kanceleju.

 • Albānijas valdība. Premjerministra birojs
  Informācija par Albānijas valdību, tās sastāvu un darbības programmu, kā arī Albānijas integrāciju Eiropas Savienībā.

 • Althingi. Islandes parlaments
  Oficiālā Islandes parlamenta mājaslapa. Satur informāciju par parlamenta vēsturi, struktūru, vēlēšanām, likumdošanas procesu kā arī publikāciju par Islandes parlamentu un tā darbību angļu valodā.

 • Apvienotās Karalistes Informācijas lietu pilnvarotais un datu aizsardzība
  Apvienotās Karalistes Informācijas lietu pilnvarotā galvenie darba pienākumi ir saistīti ar informācijas sniegšanas nodrošināšanu un datu aizsardzības uzraudzību. Šī mājaslapa sniedz informāciju par Informācijas lietu pilnvarotā darbību, kā arī sniedz ieskatu par datu aizsardzības regulējošiem noteikumiem Apvienotajā Karalistē. Ir pieejami arī izstrādātie ieteikumi par datu aizsardzību un medicīnisko datu izmantošanu.

 • ASV Tieslietu departamenta Tiesību statistikas birojs
  ASV tiesību departamenta statistikas dati krimināltiesību sfērā: viktimizācija, cietumi, noziegumi, starptautiskie rādītāji, apsūdzības, kriminālās tendences u.c. dati.

 • ASV Valdības izdevniecība (GPO)
  ASV Valdības tipogrāfija sniedz informāciju no visiem trim valsts varas atzariem. Tā ir informācija par likumdošanas varu, procesu, informācija no Kongresa, dokumentu un Kongresa sniegto materiālu meklētājs, atskaites par valdības un prezidenta darbību, valdības budžets, prezidenta darbības ekonomiskie rādītāji, valdības publikācijas, atskaites, izmeklēšanu rezultāti, pieejams ir Federālais reģistrs (oficiālas likumu, likumprojektu, federālo aģentūru un organizāciju paziņojumu publikācijas, kā arī likumdevējvaras rīkojumi un citi prezidenta dokumenti), tiesu vara, tiesu sistēma.

 • ASV Valsts departaments
  Informācija par ASV Valsts departamenta darbību, uzbūvi un institūcijām - Darba, cilvēktiesību un demokrātijas biroju, Starptautisko reliģijas brīvības biroju (pieejami tā ziņojumi, arhīvs no 1997. līdz 2000. gadam, tiesību akti, faktu apraksti), Cilvēktiesību un demokrātijas fondu (HRDF) (pieejami tā ziņojumi par cilvēktiesībām). Biznesa centrs (vadlīnijas par uzņēmēju sadarbības iespējām ar Valsts departamentu, ASV tirdzniecības politika). Diplomātisko misiju saraksts. Informācija par starptautiski nozīmīgiem jautājumiem (ieroču kontrole, biotehnoloģijas, korupcija, informācijas tehnoloģijas, starptautisko attiecību vēsture, HIV/AIDS, cilvēktiesības, tiesību īstenošana, narkotikas, reliģijas brīvība, bēgļi, terorisms).

 • Austrālijas Ģenerālprokurora birojs
  Austrālijas ģenerālprokurora biroja mājaslapa. Informācija par Austrālijas tiesībām un tiesu sistēmu, juridisko palīdzību, nacionālās drošības un terorisma novēršanas jautājumiem.

 • Balkānu miera centrs
  Informācijas par pašreizējo situāciju Balkānos un tur notikušo karadarbību - liecinieku liecības, fotouzņēmumi, citu valstu paustā attieksme. Informācija par ANO un NATO veiktajām darbībām Balkānos. Informācijas par Bosnijas un Hercogovinas, Horvātijas, Serbijas, Kosovas un Albānijas stāvokli un vēsturisko konflikta sākšanos. Saites uz citām mājas lapām, kuras pēta Balkānu notikumus, vai arī kuras ir veikušas kādas ar Balkānu notikumiem saistītas darbības.

 • Bosnijas un Hercegovinas Augstā padome tiesu un prokuratūras jautājumos
  Informācija par Bosnijas un Hercegovinas tiesu sistēmu un ar to saistītajiem notikumiem. Informācija par Bosnijas un Hercogovinas kriminālprocesu un civilprocesu, procesuālo dokumentu paraugi. Informācija par Bosnijas un Hercogovinas tiesnešiem, to iecelšanas kārtību, darba kārtību un garantijām. Saites uz citām mājas lapām par Bosnijas-Hercogovinas valsts iestādēm, oficiālajiem izdevumiem, tiesnešu asociāciju.

 • Brunejas Pretkorupcijas birojs
  Brunejas Pretkorupcijas biroja galvenās funkcijas ir saistītas ar korupcijas novēršanu un izmeklēšanas darbību veikšanu. Mājaslapa sniedz informāciju par biroja uzbūvi un darbību; tajā ir pieejami informācijas materiāli, kā arī Brunejas Korupcijas novēršanas likums.

 • Bulgārijas atomenerģijas izmantošanas aģentūra
  Informācija par atomenerģijas kontroli un ar to saistītajiem noteikumiem Bulgārijā. Starptautiskie un Bulgārijas normatīvie akti par atomenerģiju. Saites uz citām mājas lapām par atomenerģijas noteikumiem, kontroli un pētījumiem.

 • Bulgārijas ministru padome
  Informācija par Bulgārijas izpildvaru - Ministru padomi. Informācija par jaunākajiem notikumiem Bulgārijas politikā un valdības prioritātēm dažādās jomās. Informācija par Bulgārijas antikorupcijas programmu, bērnu aizsardzību, izglītību u.c. jomām, kurās valdība ir izstrādājusi īpašas programmas. Saites uz citām mājas lapām par Bulgārijas valsts iestādēm, aģentūrām, reģioniem.

  12345678910