Meklēšana


Palīdzība
 • Acta Prosperitatis
  Mājas lapā pieejami biznesa augstskolas "Turība" publicētā žurnāla „Acta Prosperitatis” pilni teksti.

 • AmberLaw. Zvērinātu advokātu birojs
  AmberLaw ir zvērinātu advokātu birojs, kas nodrošina pilnu juridisko pakalpojumu klāstu un sniedz juridiskos pakalpojumus komersantiem. Mājaslapā atrodama informācija par biroju, tā piedāvātajiem pakalpojumiem, darbiniekiem un pieredzi.

 • Augstākās tiesas biļetens
  Latvijas Republikas Augstākās tiesas izdotā biļetena elektroniskā versija. Biļetenā tiek publicēti Senāta tiesu prakses apskati, tiesībzinātnieku viedokļi un referāti, pārskati par Augstākās tiesas darbību.

 • Baltic Factoring. Juridiskais birojs
  Biroja darbības pamatvirzieni ir pakalpojumu sniegšana civiltiesību, komerctiesību, darba tiesību sfērā, kā arī ģimenes tiesībās, interešu aizstāvība tiesā, piedalīšanās pārrunās utt. Biroja speciālisti sniedz praktisku palīdzību jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, intelektuālo īpašumu, debitora parādu piedziņu pirmstiesas un tiesas ceļā, komercsabiedrību reģistrācija Latvijā un Lietuvā.

 • Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa
  Informācija par Baltijas Starptautiskās šķīrējtiesas darbības pamatprincipiem, reglamentu, klauzulām, tiesnešiem un maksu, kā arī ņujorkas konvencija par starptautiskās arbitrāžas lēmumu atzīšanu un izpildīšanu un informācija par valstīm, kuras tai ir pievienojušās.

 • Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse
  Latvijas Pilsoniskā alianse ir nevalstisko organizāciju platforma, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un pārstāvēt NVO sektora intereses. Alianses mājaslapā pieejami padomi nevalstisko organizāciju dibināšanai un līdzdalībai valsts pārvaldē, elektroniskā bibliotēka, kā arī NVO datubāze.

 • Bišers un Partneri. Zvērinātu advokātu birojs
  Biroja darbības spektrā ietilpst privātas tiesības, publiskās tiesības, klienta interešu pārstāvēšana, uzņēmējdarbības un komercdarbības juridiskais noformējums un konsultācijas, tulkojumu veikšana, darba vides iekšējā uzraudzība un risku novērtēšana, kā arī citas darbības sfēras. Birojs piedāvā arī zvērināta notāra pakalpojumus, nodokļu speciālista un nekustamo īpašumu speciālista konsultācijas.

 • Biznesa augstskola Turība
  Informācija par augstskolas piedāvātajām juridiskās izglītības iespējām (koledža, bakalaura,maģistra un doktora studiju programmas), tālākizglītības iespējām, izdevumiem un publikācijām.

 • bnt. Juridiskais birojs
  bnt ir starptautisks juridiskais birojs, kura biroji atrodas 10 Centrāl- un Autrumeiropas valstīs. Birojs sniedz juridiskās konsultācijas un palīdzību visās galvenajās ar komercdabību saistītajās tiesību jomās. Mājaslapā atrodama informācija par bnt un tā specializācijas jomām, kā arī juridiskie jaunumi valstīs, kurās atrodas bnt biroji.

 • Borenius. Zvērinātu advokātu birojs
  Informācija par advokātu biroju, tā aktivitātēm un praktizējošajiem juristiem. Birojs piedāvā pakalpojumus, kas saistīti ar darījumiem, palīdzību strīdu risināšanā kā arī juridiskās konsultācijas tādas jomās kā darba tiesības, enerģētika, farmācija, intelektuālais īpašums un tehnologījas, konkurences tiesības, korporatīvās tiesības, nekustamais īpašums, nodokļu tiesības, vides tiesības u.c.

 • Carrington, Hall & Hamburg. Juridiskais birojs
  Informācija par juridiskā biroja pakalpojumiem, darbiniekiem, biroja pieredzi un darbību tādās jomās kā banku tiesības, nekustamais īpašums, būvniecības tiesības, korporatīvās tiesības, apdrošināšanas tiesības, nodokļu tiesības u.c.

 • Ceļvedis Eiropas juridiskajās datu bāzēs
  Mirelas Roznovschi ceļvedis. Informācija par juridiskiem indeksiem, ceļvežiem, žurnāliem, vārdnīcām, bibliotēku katalogiem, kā arī Eiropas valstu konstitūcijām, autortiesību un apkārtējās vides jautājumiem. Galvenās Eiropas valstu juridiskās informācijas saites, resursi, kas saistīti ar Eiropas Padomi un Eiropas Savienību.

 • Ceļvedis Latvijas tiesību sistēmā un tiesību resursos
  Ceļvedis Latvijas tiesību sistēmā un tiesību avotos.

 • Cilvēktiesības internetā (IHRN)
  Cilvēktiesību juridisko resursu katalogs. Resurss ietver aprakstu par cilvēktiesību teorijas pamatiem, to attīstību un vēsturi, cilvēktiesību aizsardzības sistēmām kā arī norādes uz pamatdokumentiem cilvēktiesībās, tiesu prakses resursiem un rakstiem cilvēktiesībās.

 • Cilvēktiesības Latvijā
  Informācija par reģionālajiem un starptautiskajiem pasākumiem un izglītību cilvēktiesību jomā, saites uz citu cilvēktiesību organizāciju mājas lapām. Informācija par Latvijas Cilvēktiesību institūtu un Cilvēktiesību žurnālu. Cilvēktiesību dokumentu indekss, reģionālo un universālo starptautisko cilvēktiesību dokumentu (konvenciju, līgumu u.c.) pilni teksti latviešu valodā. Latvijas cilvēktiesību likumdošana angliski. Meklēšanas iespējas.

  1234567891011