Meklēšana


Palīdzība
 • Amerikas Advokātu biedrības Centrāleiropas un Eirāzijas tiesību iniciatīva (CEELI)
  Amerikas Advokātu biedrības projekts, kas veicina likuma varas nostiprināšanu pasaulē, palīdzot tiesību reformas realizēšanā Centrāl- un Austrumeiropas un kā arī Centrālāzijas valstīs. Mājaslapā pieejama informācija par reģionālajām aktualitātem tiesību sfērā, informācija par esošajām un jau noslēgtajām reformu programmām kā arī publikācijas saistībā ar valstu tieslietu sistēmām un to uzlabojumiem.

 • Amnesty International
  Informācija par starptautisku organizāciju, kuras mērķis ir cilvēktiesību ievērošana. Informācija par Amnesty International projektiem, stāvokli un pārkāpumiem cilvēktiesību jomā dažādās pasaules valstīs. Saites uz citām mājas lapām par ar Amnesty International saistītiem projektiem un citiem ar cilvēktiesībām saistītiem projektiem.

 • Apvienotās Karalistes Informācijas lietu pilnvarotais un datu aizsardzība
  Apvienotās Karalistes Informācijas lietu pilnvarotā galvenie darba pienākumi ir saistīti ar informācijas sniegšanas nodrošināšanu un datu aizsardzības uzraudzību. Šī mājaslapa sniedz informāciju par Informācijas lietu pilnvarotā darbību, kā arī sniedz ieskatu par datu aizsardzības regulējošiem noteikumiem Apvienotajā Karalistē. Ir pieejami arī izstrādātie ieteikumi par datu aizsardzību un medicīnisko datu izmantošanu.

 • Arbitrāžas tribunāls sportam (TAS-CAS)
  Informācija par starptautisku arbitrāžas tribunālu, kurš skata tikai ar sportu un sportistiem saistītus tiesību strīdus. Informācija par rakstiem presē sakarā ar strīdiem sporta industrijā. Noteikumi un ētikas kods arbitrāžas tribunālam, kurš risina ar sportu saistītos strīdus, šī tribunāla vēsture un nepieciešamība. Informācija par starpniecību sporta strīdu gadījumos. Ar sportu saistīto strīdu, kuri skatīti arbitrāžā, spriedumi. Sporta strīdu statistika.

 • Ārējās kosmosa telpas juridiskais regulējums
  Izveidojusies t.s. “Papīra satelītu” prakses un brīvas ārējās kosmosa telpas izmantošanas juridiskā analīze. Uzrakstījusi Iulia-Diana Galeriu.

 • Ārvalstu tiesības: tiesību nozaru kolekcijas internetā
  Charlotte Bynum tiesību avotu kolekcija par dažādām tiesību nozarēm: kontitucionālās tiesības, valsts administrācija un finanses, bibliotēkas un arhīvi, darba tiesības, jūras tiesības, gaisa un kosmosa tiesības, investīcijas, privatizācija, bankas, bankrota tiesības, brīvprātīgo un bezpeļņas tiesības, konkurences un patērētāju tiesībasm krimināltiesības, intelektuālais īpašums, enerījas tiesības.

 • Ārvalstu tiesību izpētes ceļvedis
  Stephanie Davidson un Zhang Yue veidotajā ceļvedī apkopotas interneta saites uz labākajiem dažādu pasaules valstu tiesību sistēmu ceļvežiem.

 • Baltic Journal of European Studies
  Akadēmiskā žurnāla “Baltic Journal of European Studies” mājas lapā pieejami žurnālā publicēto rakstu pilni teksti, kas veltīti dažādiem sociāliem, politiskiem, ekonomikas un kultūras jautājumiem Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs.

 • Baltic Journal of Law & Politics
  Vītauta Dižā Universitātes izdotā akadēmiskā žurnāla “Baltic Journal of Law & Politics” mājas lapā pieejami žurnālā publicēto rakstu pilni teksti, kas veltīti dažādiem tiesību un politikas jautājumiem.

 • Ceļvedis Eiropas Padomes resursos
  Anne Burnett ceļvedis sniedz informāciju par Eiropas Padomes galvenajām institūcijām un to dokumentiem, atsevišķu Eiropas Padomes struktūrvienību un konvenciju resursiem šādās jomās - dzīvnieki, bioētika, kultūras politika, ekonomiskās attiecības un attīstība, apkārtējā vide, cilvēktiesības, veselības aizsardzība.

 • Centrāleiropas un Austrumeiropas Reģionālais vides centrs (REC)
  Reģionālais vides tiesību centrs ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir uzlabot vides jautājumu risināšanu. Centra mājaslapā ir pieejamas centra publikācijas, kā arī informācija par centra projektiem.

 • Cilvēktiesības
  ASV Valsts departamenta ziņojumi par cilvēktiesību stāvokli pasaules valstīs. Meklēšanas iespējas pēc valsts nosaukuma.

 • Cilvēktiesības internetā
  Informācijas un publikāciju meklēšana pēc tēmām. Datubāze par notikumiem cilvēktiesību jautājumos pasaules valstīs. Informācija par ANO un Eiropas cilvēktiesību sistēmu un dokumentiem. ANO Cilvēktiesību komisijas ziņojumi, ANO konvencijas, rezolūcijas, lēmumi.

 • Cilvēktiesības internetā (IHRN)
  Cilvēktiesību juridisko resursu katalogs. Resurss ietver aprakstu par cilvēktiesību teorijas pamatiem, to attīstību un vēsturi, cilvēktiesību aizsardzības sistēmām kā arī norādes uz pamatdokumentiem cilvēktiesībās, tiesu prakses resursiem un rakstiem cilvēktiesībās.

 • Cilvēktiesības Latvijā
  Informācija par reģionālajiem un starptautiskajiem pasākumiem un izglītību cilvēktiesību jomā, saites uz citu cilvēktiesību organizāciju mājas lapām. Informācija par Latvijas Cilvēktiesību institūtu un Cilvēktiesību žurnālu. Cilvēktiesību dokumentu indekss, reģionālo un universālo starptautisko cilvēktiesību dokumentu (konvenciju, līgumu u.c.) pilni teksti latviešu valodā. Latvijas cilvēktiesību likumdošana angliski. Meklēšanas iespējas.

  1234567891011