Meklēšana


Palīdzība
 • Albānijas Banka
  Informācija par Albānijas Banku, Albānijas banku sistēmu, ar kredītiestāžu darbību saistīto likumdošanu, monētām, un monetāro politiku. Saites uz citām mājas lapām par starptautiskām finansu institūcijām un Albānijas valsts iestādēm.

 • Albertas Juridisko resursu centrs
  Albertas Juridisko resursu centrs ir publiska juridiskās izglītības organizācija, kuras mērķis ir padarīt juridisko informāciju pieejamu ikvienam Kanādas iedzīvotājam. Juridisko resursu centrs izstrādā mājaslapas un elektroniskos resursus par juridiskām tēmām, pielāgotus dažādām sabiedrības grupām un dažādiem apmācību veidiem. Juridisko resursu centra mājaslapā ir iespējams iepazīties ar centra aktivitātēm: pārraidēm, publikācijām, projektiem, darbnīcām, izpēti utt.

 • Amerikas tiesību avoti tiešsaistē (ALSO!)
  Pieeja plašai bezmaksas datubāzei, kas apkopo ASV, Kanādas un Meksikas tiesību avotus. Ievads attiecīgo valstu tiesību sistēmā, informācija par juridiskajām publikācijām, skolām un jurista profesiju, kā arī praktiska bezmaksas palīdzība.

 • ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL)
  Mājaslapā pieejama informācija par UNCITRAL, ziņojumi no komisjas sanāksmēm un kolokviju materiāli, atsevišķu darba grupu materiāli par dažādām ar starptaustiskajām tirdzniecības tiesībām saistītām tēmām. Tāpat pieejami arī UNCITRAL likumdošanas akti -konvencijas, parauglikumi, līgumu teksti un skaidrojumi -, kā arī UNCITRAL šķīrējtiesas noteikumi kā arī UNCITRAL apstprinātie teksti. Ir pieejama arī tiesu un šķīrējtiesu prakse saistībā ar UNCITRAL tekstiem (CLOUT).

 • Argentīnas tieslietu sistēmas, likumdošanas un izpildvaras ceļvedis
  Argentīnas tieslietu sistēmas, valsts iekārtas un likumdošanas avotu apkopojums. Autori - Dr. Ernesto Nicolás Kozameh, Prof. Eng. Julio O. Trajtenberg, C.P. Nicolás Kozameh Jr., Ezequiel Trajtenberg.

 • Ārvalstu tiesības: tiesību nozaru kolekcijas internetā
  Charlotte Bynum tiesību avotu kolekcija par dažādām tiesību nozarēm: kontitucionālās tiesības, valsts administrācija un finanses, bibliotēkas un arhīvi, darba tiesības, jūras tiesības, gaisa un kosmosa tiesības, investīcijas, privatizācija, bankas, bankrota tiesības, brīvprātīgo un bezpeļņas tiesības, konkurences un patērētāju tiesībasm krimināltiesības, intelektuālais īpašums, enerījas tiesības.

 • ASV Augstākās tiesas lēmumi
  ASV Augstākās tiesas lēmumu datu bāze (sākot no 1893. gada).

 • ASV federālais likums "Par ārzemju kontu nodokļu atbilstību" (FATCA)
  Andrew Grossman sniedz ieskatu ASV federālā likuma "Par ārzemju kontu nodokļu atbilstību" (FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act) noteikumiem. Rakstā izklāstītas tādas tēmas kā uz pilsonību balstītu nodokļu sistēma, ziņošanas par ārzemju aktīviem kritēriji un ASV pilsoņi ārvalstīs.

 • ASV Valsts departamenta Starptautisko privāttiesību datubāze
  Informācija apkopota par laika periodu līdz 2001. gada 20. janvārim. Mājaslapa dod iespēju atrast tos starptautiskos līgumus starptautisko privāttiesību jomā, kas ir spēkā attiecībā uz ASV, citus starptautiskos līgumus, informāciju par līgumu izstrādi un dažādiem projektiem tādās jomās kā tirdzniecība un komercija, finanses un bankas, pārrobežu maksātnespēja, tresti un īpašums, ģimenes un bērnu jautājumi, arbitrāža un starpniecība, kā arī starptautiskā tiesiskā palīdzība. Tiesu spriedumi par UNCITRAL tekstu piemērošanu. Saites uz citu organizāciju mājas lapām.

 • Augstākās tiesas biļetens
  Latvijas Republikas Augstākās tiesas izdotā biļetena elektroniskā versija. Biļetenā tiek publicēti Senāta tiesu prakses apskati, tiesībzinātnieku viedokļi un referāti, pārskati par Augstākās tiesas darbību.

 • Austrālāzijas Juridiskās informācijas institūts (AustLII)
  Austrālijas, Jaunzēlandes, Klusā okeāna salu, Lielbritānijas un īrijas tiesību aktu tekstu un tiesu spriedumu kolekcija. Saites uz citām Austrālijas un citu valstu juridiskās informācijas mājas lapām. Meklēšanas iespējas.

 • Austrālijas Ģenerālprokurora birojs
  Austrālijas ģenerālprokurora biroja mājaslapa. Informācija par Austrālijas tiesībām un tiesu sistēmu, juridisko palīdzību, nacionālās drošības un terorisma novēršanas jautājumiem.

 • Auswahl RIS. Austrijas tiesību akti
  Datubāze satur Austrijas federālos, provinču un pašvaldību tiesību aktus, tiesu prakses dokumentus, valdības instrukcijas, noteikumus, valdības un ministriju likumdošanas projektus, kā arī "The Federal Law Gazette" publikācijas.

 • Azerbaidžānas Republikas tiesību akti
  Azerbaidžānas Republikas tiesību aktu datubāze: Konstitūcija, likumi, Konstitucionālās tiesas spriedumi.

 • Azerbaidžānas tiesību ceļvedis
  Informācija par interneta resursiem par Azerbaidžānas valsts iekārtu, tieslietu sistēmu, likumdošanu, dažādām tiesību nozarēm. Autors - Fakhri Akperov Gudrat.

  123456789