Meklēšana


Palīdzība
 • ķīnas Tautas Republikas juridiskās pētniecības ceļvedis
  ķīnas Tautas Republikas tiesību sistēmas un tiesību avotu ceļvedis. Autori - Wei Luo, Joan Liu.

 • Klotiņi & Serģis. Zvērinātu advokātu birojs
  Zvērinātu advokātu birojs Klotiņi & Serģis piedāvā pakalpojumus komercsabiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām dažādās tiesību jomās, piedāvājot arī starptautiskas iespējas un risinājumus. Mājas lapā pieejama informācija par biroju, tā darbiniekiem kā arī par piedāvātajiem pakalpojumiem. Tāpat lapā atrodamas arī publikāciju sadaļa.

 • Kornela Universitātes Tieslietu skolas Juridiskās informācijas institūts (Cornell LII)
  Institūta darbs ir veltīts brīvas juridiskās informācijas aprites nodrošināšanai. Institūta mājas lapā ir pieejama plaša ASV tiesību aktu un tiesu prakses kolekcija, saites uz citu pasaules valstu un starptautiskajām tiesībām, līgumu un juridisku dokumentu paraugi, kā arī juridiskā enciklopēdija.

 • KPMG Zvērinātu advokātu birojs
  Informācija par advokātu biroju, tā aktivitātēm un praktizējošajiem juristiem. Birojs piedāvā pakalpojumus uzņēmumiem, specializējoties korporatīvo tiesību un finanšu tiesību jautājumos.

 • Krievijas Federācijas tiesību akti angļu valodā
  Pētniecības ceļvedis Krievijas likumdošanas avotos angļu valodā. Autore - Lucy Cox.

 • Krievijas Nacionālās bibliotēkas Juridiskās informācijas centrs
  Juridiskās informācijas centra mājaslapa piedāvā ceļvežus juridiskās informācijas meklēšanai elektroniskā un drukātā formā.

 • Latvijas Garantiju aģentūra
  Informācija par Latvijas Garantiju aģentūru, kura palīdz uzņēmējiem piesaistīt jaunas investīcijas savas darbības paplašināšanai. Informācija par eksporta un kredītu garantijām, aģentūras iepirkumiem, arhīvs, kontaktinformācija.

 • Latvijas likumi
  Latvijas Republikas likumu, Ministru Kabineta noteikumu meklēšana un pārlūkošana pa tēmām un hronoloģiski no 1991. gada (izlases kārtībā arī atsevišķi iepriekšējo gadu likumdošanas akti). Pāreja uz likumprojektiem Ministru Kabineta un attiecīgo ministriju mājas lapās, saite uz Latvijas likumiem angļu valodā Tulkošanas un Terminoloģijas centra mājas lapā, kā arī uz Eiropas Savienības tiesību aktiem latviešu valodā.

 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
  Informācija par Latvijas ekonomikas politikas aktualitātēm, valsts programmām, rīcības plāniem, tautsaimniecības pārskats. Likumdošana, kas regulē ministrijas pārziņā esošās nozares - rūpniecību, būvniecību, tūrismu, integrācija ES. ES normatīvo aktu tulkojumi, kas attiecas uz ministrijas pārziņā esošām ekonomiskām aktivitātēm. Par katru ministrijas pārziņā esošu rūpniecības nozari sniegta informācija konkrētās nozares uzņēmējiem par tirdzniecības režīma izmaiņām, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, kā arī tirdzniecībā ar valstīm, kas ir iestāšanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā; informācija par konkrētiem kvalitātes, standartizācijas un sertifikācijas jautājumiem katrai nozarei.

 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija
  Ministrijas mājas lapā informācija par ministrijas pārziņā esošām sfērām: darbu, farmāciju, veselību, sociālo apdrošināšanu, sociālo palīdzību. Dokumenti - likumdošana, Labklājības ministrijas rīkojumi, valsts stratēģijas un koncepcijas. Informācija ar ES saistītos jautājumos labklājības ministrijas darbības sfērā.

 • Latvijas tiesību ceļvedis
  Latvijas tiesību sistēmas un tiesību avotu ceļvedis. Autori - Ilona čeiča un Ligita Vasermane.

 • Latvijas Tiesnešu mācību centrs
  Informācija par Latvijas Tiesnešu mācību centru un tā organizēto tālākizglītību tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem.

 • Latvijas Zvērinātu notāru padome
  Informācija par Zvērinātu notāru padomi, tās sastāvu, Latvijas zvērinātu notāru un to palīgu datubāze, notāru pienākumi. Notāru pakalpojumu takses, Notariāta likums.

 • Law & Finance Consulting Group. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
  Informācija par uzņēmuma sniegtajiem juridiskajiem, grāmatvedības un nodokļu pakalpojumiem.

 • Lawlinks
  Lawlinks ir saišu katalogs, kurā apkopotas saites uz nacionālo tiesību, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību resursiem internetā, kā arī piedāvāti padomi juridiskās informācijas meklēšanā. Lawlinks uztur Kentas Universitāte.

23456789101112