Meklēšana


Palīdzība
 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Informācija par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) sistēmas dalībniekiem un apdrošināšanas sabiedrībām. Informācija par "Zaļās kartes" sistēmu, zaudējumu pieteikšanu. Normatīvie akti, kas regulē OCTA darbību. Statistika un informācija ekspertiem. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu datu meklēšanas sistēma.

 • Lauksaimniecības datu centrs. Valsts aģentūra
  Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" ir Valsts SIA "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" tiesību un saistību pārņēmēja. Aģentūras mājas lapā ietverta informācija par ganāmpulku, liellopu, cūku, aitu, kazu, piena ražotāju reģistriem, piena pārraudzības uzskaiti, dzīvnieku ciltsvērtēšanu, krotāliju apdruku, ganāmpulku reģistra veidlapu nodrošināšanu, kā arī pieejama informācija par nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar šo nozari.

 • Lauku atbalsta dienests
  Informācija ar Lauku atbalsta dienesta funkcijām, atbildot par vienotu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas realizāciju, uzraugot normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā, savas kompetences ietvaros pieņemot un izvērtējot projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un pildot citas ar lauksaimniecību un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas. Iespējams iepazīties ar lauku atbalsta programmām, to prasībām, tās reglamentējošiem dokumentiem.

 • Lawlinks
  Lawlinks ir saišu katalogs, kurā apkopotas saites uz nacionālo tiesību, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību resursiem internetā, kā arī piedāvāti padomi juridiskās informācijas meklēšanā. Lawlinks uztur Kentas Universitāte.

 • LawSmart. Dokumentu paraugi
  Juridisko terminu vārdnīca, jautājumi un atbildes par tiesību nozaru problēmām ASV. Juridisko dokumentu un līgumu paraugi, vēstuļu paraugi.

 • Legifrance
  Francijas tiesību aktu, tiesu prakses, oficiālo vēstnešu, Francijai saistošo starptautisko līgumu un vienošanos apkopojums. Saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā.

 • Legislation.gov.uk. Apvienotās Karalistes tiesību akti
  Legislation.gov.uk ir oficiālā Apvienotās Karalistes tiesību aktu datubāze, kurā tiek publicēti tiesību akti un tos paskaidrojošie dokumenti.

 • Lex mundi. Juridisko biroju asociācija
  Mājaslapā ir pieejama informācija par asociāciju un tās biedriem. Tāpat ir atrodami arī praktiski ceļveži biznesa uzsākšanai dažādās pasaules valstīs, kā arī ceļveži dažādu tiesību nozaru praksē.

 • LEXTAL. Baltijas advokātu birojs
  LEXTAL ir pilna pakalpojumu klāsta advokātu birojs, kura pārstāvniecības atrodas visās trijās Baltijas valstīs. Advokātu biroja mājas lapā atrodama informācija par biroja vēsturi, komandu kā arī biroja prakses jomām.

 • Lietuvas Republikas valdība
  Lietuvas Republikas valdības sastāvs, tās darbība, aktualitātes, ministrijas, tiesību aktu datu bāze, Ministru prezidenta birojs un Ministru kabineta kanceleja.

 • Lietuvas tiesību akti
  Lietuvas tiesību aktu pilnu tekstu datubāze (bezmaksas, izstrādātājs - Lietuvas Republikas Saeima). Plašas meklēšanas iespējas - pēc valodas (lietuviešu, angļu, franču vācu, krievu), institūcijas, dokumentu tipa u.c.

 • Lovdata. Norvēģijas tiesības angļu valodā
  Lapa piedāvā atrast interesējošo Norvēģijas tiesību aktu hronoloģiski, alfabētiski vai pēc citiem parametriem. Lovdata informē par to, kādi tiesību akti ir spēkā, kā tos nošķirt, kādi ir pastāvošo tiesību aktu veidi, kas ir likumdevējs, kā arī sniedz cita veida informāciju par likumdošanu. Norvēģu valodā pieejami arī Augstākās un Apelācijas instances tiesu spriedumi, Parlamenta lēmumi, starptautiskie līgumi.

 • Loze & Partneri. Zvērinātu advokātu birojs
  Zvērinātu advokātu biroja Loze & Partneri mājaslapa. Informācija par advokātu biroju, tā aktivitātēm un darbības jomām.

 • Luksemburgas juridiskais portāls
  Satur Luksemburgas likumdošanu un individuālos administratīvos aktus, kā arī publikāciju kolekciju par Luksemburgas uzņēmumiem. Ietver Luksemburgas ministriju publikāciju katalogu.

 • Maltas tieslietu ministrija
  Juridiskās informācijas katalogs, kas satur informāciju par Maltas valdību, parlamentu un tiesu varu, to darbības principiem un uzbūvi. Ietver Maltas likumdošanu un tiesu praksi.

4567891011121314