Meklēšana


Palīdzība
 • bnt. Juridiskais birojs
  bnt ir starptautisks juridiskais birojs, kura biroji atrodas 10 Centrāl- un Autrumeiropas valstīs. Birojs sniedz juridiskās konsultācijas un palīdzību visās galvenajās ar komercdabību saistītajās tiesību jomās. Mājaslapā atrodama informācija par bnt un tā specializācijas jomām, kā arī juridiskie jaunumi valstīs, kurās atrodas bnt biroji.

 • BRAMA. Ukrainas juridiskie resursi
  Ukrainas juridisko resursu ceļvedis. Satur saišu katalogu par Ukrainas tiesnešu asociācijām, juristiem un juridiskajiem birojiem, juridiskajām datu bāzēm un meklēšanas serveriem. Satur arī komentārus par Ukrainas tiesas procesu un likumiem dažādās jomās.

 • Brazīlijas tiesību ceļvedis
  Edilenice Passos ceļvedis sniedz informāciju par Brazīlijas tiesību sistēmu, valsts uzbūvi (varas dalīšanu), tiesiskās informācijas resursiem, kodeksiem, institūcijām, kuras nodarbojas ar juridisko informāciju, apkopo interneta un drukātos juridiskās informācijas resursus.

 • Britu Nāciju Sadraudzības juridiskās informācijas institūts (CommonLII)
  Britu Nācijas Sadraudzības valstu tiesību aktu un tiesu prakses kolekcija, saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā.

 • Britu un īru juridiskās informācijas institūts (BAILII)
  Anglijas, Velsas, Īrijas, Ziemeļīrijas, Skotijas un Apvienotās Karalistes tiesību aktu meklēšana, tiesību aktu pilni teksti, savstarpējās norādes uz citiem tekstiem. Pie tiesu spriedumiem norādītas saites uz citiem spriedumiem vai likumdošanu, vai, kur nepieciešams, ar Austrālijas, Kanādas un citām saitēm. šeit atrodami Lordu palātas lēmumi, Anglijas un Velsas Apelācijas instances lēmumi, Anglijas un Velsas Augstākās tiesas spriedumi, Ziemeļīrijas Apelācijas tiesas un Augstākās tiesas spriedumi, īrijas Augstākās tiesas spriedumi, īrijas Konkurences regulēšanas institūcijas lēmumi, īrijas Informācijas komisāra lēmumi, Skotijas tiesas spriedumi, Ziemeļīrijas, īrijas un Apvienotās Karalistes tiesību akti.

 • Brunejas Pretkorupcijas birojs
  Brunejas Pretkorupcijas biroja galvenās funkcijas ir saistītas ar korupcijas novēršanu un izmeklēšanas darbību veikšanu. Mājaslapa sniedz informāciju par biroja uzbūvi un darbību; tajā ir pieejami informācijas materiāli, kā arī Brunejas Korupcijas novēršanas likums.

 • Bulgārijas ministru padome
  Informācija par Bulgārijas izpildvaru - Ministru padomi. Informācija par jaunākajiem notikumiem Bulgārijas politikā un valdības prioritātēm dažādās jomās. Informācija par Bulgārijas antikorupcijas programmu, bērnu aizsardzību, izglītību u.c. jomām, kurās valdība ir izstrādājusi īpašas programmas. Saites uz citām mājas lapām par Bulgārijas valsts iestādēm, aģentūrām, reģioniem.

 • Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)
  Informācija par valsts transporta līdzekļu reģistru un tā pakalpojumiem - transporta līdzekļa reģistrēšanas noteikumiem, nepieciešamajiem dokumentiem, izmaksām un iespējām izvēlēties numura zīmes. Informācija par autovadītāja apliecības iegūšanu un ar to saistītajām formalitātēm. Transporta līdzekļa tehniskās apskates kārtība, vērtēšanas kritēriji un veidi, kā arī informācija par atļauto transporta līdzekļu pārbūvi. Informācija par transporta līdzekļa sertifikācijas noteikumiem - prasības, kategorijas u.tml. CSDD piedāvāto pakalpojumu izcenojumi. Ziņojums par Ceļu satiksmes drošības nacionālo programmu - pašreizējās situācijas vērtējums, mērķi un citi pasākumi. Transporta līdzekļu reģistra piedāvāto pakalpojumu statistika. Normatīvie akti, kuri regulē transporta reģistrāciju un ar to saistītos jautājumus. Ceļu satiksmes noteikumu un velo tests (pieeja autorizēta).

 • Ceļvedis Dienvidāfrikas tiesību sistēmā
  Amanda Barratt, Pamela Snyman un Redson Edward Kapindu sniedz informāciju par Dienvidāfrikas Republikas valsts iekārtu, likumdošanas un izpildvaru. Dienvidāfrikas tiesu iekārta, tiesu lietu indeksi un on-line pieeja izskatītajām tiesu lietām. Juridisko resursu ceļveži.

 • Ceļvedis Eiropas juridiskajās datu bāzēs
  Mirelas Roznovschi ceļvedis. Informācija par juridiskiem indeksiem, ceļvežiem, žurnāliem, vārdnīcām, bibliotēku katalogiem, kā arī Eiropas valstu konstitūcijām, autortiesību un apkārtējās vides jautājumiem. Galvenās Eiropas valstu juridiskās informācijas saites, resursi, kas saistīti ar Eiropas Padomi un Eiropas Savienību.

 • Ceļvedis Latvijas tiesību sistēmā un tiesību resursos
  Ceļvedis Latvijas tiesību sistēmā un tiesību avotos.

 • Cimmermana pētnieciskais ceļvedis. Tiešsaistes enciklopēdija juristiem
  Juridiskais ceļvedis ir pieejams indeksa formā. Interesējošā materiāla meklēšana iespējama pēc tēmas.

 • ComLaw. Austrālijas normatīvie akti
  ComLaw ir Austrālijas valdības uzturēta bezmaksas normatīvo aktu datubāze. Datubāzē piejami normatīvo aktu pilni teksti, to vēsture un saistītie dokumenti.

 • Dānijas Tieslietu ministrija
  Informācija ar Dānijas tiesību sistēmu, dažādām institūcijām un pārvaldi tieslietu jomā. Informācija par policiju, administratīvajām tiesām, prokuratūru, cietumu un probācijas dienestu, datu aizsardzības departamentu un civilprocesu. Saites uz citām mājas lapām par Dānijas tieslietu sistēmu.

 • Datu aizsardzība Eiropas Savienībā
  Informācija par datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Lapā ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas, ieinteresēto pušu nostājas direktīvas ieviešanas jautājumos, ziņas par Datu aizsardzības direktīvas ieviešanu. Apraksts par Eiropas Datu aizsardzības inspektora funkcijām. Saites uz datu aizsardzības institūciju mājas lapām dalībvalstīs, kandidātvalstīs un citās valstīs. šajā lapā ir pieejami tiesību akti, kas regulē datu aizsardzību gan Eiropas Savienībā, gan starptautiskajā vidē, kā arī ir apkopoti Eiropas Komisijas pētījumi un ziņojumi.

1234567891011