Meklēšana


Palīdzība
 • Igaunijas ārlietu ministrija
  Informācija par Igauniju, tās aktivitātēm ārlietās, iknedēļas jaunumu apkopojums, faktoloģiskā informācija, paziņojumi presei, kā arī konsulārā. Plaša informācija par Igaunijas iestāšanās procesu NATO un Eiropas Savienībā, galvenie dokumenti un notikumi. Pievienošanās procesa Eiropas Savienībai apskats, nacionālā programma, ziņojumi un dokumenti, kas saistīti ar pievienošanās procesu.

 • Igaunijas Augstākā tiesa
  Igaunijas Augstākās tiesas sastāvs un darbība. Augstākās tiesas Konstitucionālās pārraudzības palātas lēmumi konstitucionālajos jautājumos kopš 1993. gada.

 • Igaunijas tiesības un interneta resursi
  Kart Miil ceļvedī pieejama informācija par Igaunijas tiesību sistēmu, kā arī interneta resursu apskats visās tiesību nozarēs.

 • Igaunijas Valsts kanceleja
  Informācija par Igaunijas Valsts kancelejas funkcijām, struktūru un aktivitātēm.

 • Indijas tiesību sistēmas ceļvedis
  Rakesh Kumar Srivastava ceļvedis piedāvā Indijas tiesību sistēmas apskatu un saites uz noderīgiem resursiem Indijas tiesību izpētei.

 • Indonēzijas tiesību sistēma
  Dr. Benny S.Tabalujan apskatā plaša informācija par Indonēzijas konstitucionālo struktūru, likumdošanu, tiesām, valdību, juristu profesiju, Indonēzijas likumu publikācijām, Indonēzijas komerciālās likumdošanas avotiem.

 • Infolex. Lietuvas juridiskais portāls
  Lietuvas juridiskais portāls, kas satur ļoti plašu informācijas klāstu par Lietuvas likumdošanas procesu attīstību visās nozarēs. Lietuvas biznesa rokasgrāmata (angļu valodā), kas sniedz pārskatu par Lietuvas biznesa vidi, finanšu tirgu, nodokļiem, grāmatvedības sistēmu, intelektuālo īpašumu, īpašuma tiesībām u.c. Dažādu uzņēmējdarbības nozaru attīstības pārskats.

 • Irānas Islama Republikas tiesību sistēmas ceļvedis
  Omar Sial un Ershadul Karim ceļvedis sniedz informāciju par Irānas Islama Republikas valsts iekārtu un satur saites uz interneta resursiem par Irānas tiesībām.

 • Īrijas juridiskās informācijas iniciatīva (IRLII)
  Plaša īrijas tiesību aktu, tiesu prakses un juridisko žurnālu kolekcija, informācija par jaunumiem likumdošanā un tiesu praksē.

 • Īrijas tiesības
  Korkas Universitātes Juridiskās fakultātes resurss, kurā apkopotas saites uz Īrijas tiesību resursiem internetā.

 • Īrijas tiesību ceļvedis
  Dr. Darius Whelan ceļvedis iekļauj informāciju par īrijas tiesību sistēmas attīstību, īrijas 1937. gada konstitūciju, primārajiem likumdošanas aktiem, sekundāro likumdošanu: statūtiem, tiesām un tiesu nolēmumiem, valdības interneta resursiem, advokātiem, Universitātes juridiskajām nodaļām un fakultātēm.

 • Islama tiesības (Sharia)
  Andrew Grossman ievads musulmaņu tiesībās sniedz plašu vēsturisku musulmaņu tiesību apskatu, aplūko musulmaņu tiesību piemērošanu Rietumu tiesās, kā arī sniedz plašu musulmaņu tiesībām veltītu interneta un drukātu resursu apkopojumu.

 • Islandes tiesību pētniecība
  Rán Tryggvadóttir, Thordis Ingadóttir un Erna Mathiesen ceļvedis ietver informāciju par Islandes likumdevēja varu, izpildvaru un tiesu varu, tiesību avotiem, juridisko izglītību, satur saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā.

 • Itālijas Deputātu palāta
  Informācija par Itālijas divkameru parlamenta Deputātu palātu - tās sastāvu, funkcijām, dalību likumdošanas procesā, darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, attiecībām ar starptautiskajām organizācijām un Eiropas Savienību.

 • Itālijas Konstitucionālā tiesa
  Itālijas Konstitucionālās tiesas mājaslapā pieejama informācija par tiesas struktūru un tiesnešiem, tiesas spriedumu kopsavilkumi angļu valodā un terminoloģijas glosārijs.

345678910111213