Meklēšana


Palīdzība
 • FORAL. Patentu juridiskais birojs
  Patentu birojs specializējas intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanā un īstenošanā klientiem Baltijas valstīs. Tas sniedz palīdzību intelektuālā īpašuma dokumentācijas sagatavošanā, uzturēšanā, uzrauzībā un izpētē kā arī pārstāv klientus ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītos tiesvedības procesos. Lapā pieejamas arī dažādas Eiropas Savienības, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas patentu biroju dokumentu veidlapas.

 • Hieros Gamos
  Informācija par ASV tiesību sistēmu (federālā valdība, tiesu vara, izpildvara un likumdevēja vara), ASV tiesību akti. Starptautisko tiesību katalogs (NAFTA, ANO, Eiropas Savienība). Juridisko asociāciju katalogs (juristu un profesionālās asociācijas, fondi, advokātu biedrības). Juridiskā palīdzība, juridisko biroju, ekspertu, konsultantu, starpnieku, privātdetektīvu, tiesas kurjeru katalogs. Saites uz mājaslapām par citu valstu tiesību sistēmām. Praktiski padomi, informācija par juridisko izglītību. Informācija par e-komerciju un patērētāju tiesībām. Juridiskie jaunumi, juridisko dokumentu paraugi. Juridisko bibliotēku un juridisko žurnālu katalogs.

 • Infolex. Lietuvas juridiskais portāls
  Lietuvas juridiskais portāls, kas satur ļoti plašu informācijas klāstu par Lietuvas likumdošanas procesu attīstību visās nozarēs. Lietuvas biznesa rokasgrāmata (angļu valodā), kas sniedz pārskatu par Lietuvas biznesa vidi, finanšu tirgu, nodokļiem, grāmatvedības sistēmu, intelektuālo īpašumu, īpašuma tiesībām u.c. Dažādu uzņēmējdarbības nozaru attīstības pārskats.

 • Jeila Tieslietu skolas Globālo tiesību problēmjautājumu centrs
  Centrs nodarbojas ar starptautisko tiesību, ārlietu un nacionālās drošības jautājumu pētniecību. Mājas lapā ir pieejami centra personāla publicētie raksti un pētījumi, kā arī centra sagatavotās apelācijas sūdzības.

 • Juridisko resursu centrs (Dienvidāfrika)
  Informācija par Juridisko resursu centra projektiem un publikācijām. Piedāvā ziņas un rakstus par cilvēktiesībām, Dienvidāfrikas Konstitucionālās tiesas, Augstākās tiesas un Augstās tiesas spriedumus. Ietver āfrikas cilvēktiesību resursu saišu kolekciju.

 • Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC)
  Lapa sniedz informāciju par tādām LCC darbības sfērām kā sabiedrības integrācija, iecietība un pretdiskriminācija, patvēruma meklētāju un slēgtās iestādēs atrodošos personu tiesības. Pieejama informācija par LCC sniegto juridisko palīdzību, kā arī LCC publikācijas par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem.

 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
  Informācija par Latvijas tiesisko sistēmu, tiesu sistēmu, politikas plānošanas dokumentiem tieslietu jomā - pamatnostādnēm, programmām, plāniem un koncepcijām, dokumentiem, kas saistīti ar Tieslietu ministrijas darbu, kā arī starptautiskajiem tiesību aktiem, ES. Tiesību akti - starptautiskie līgumi, likumi, noteikumi, instrukcijas.

 • Latvijas tiesu portāls
  Informācija par Latvijas tiesu sistēmu un tiesnešiem, tiesu darbības aktualitātēm. Tiesu kalendāri, tiesu nolēmumu un judikatūras datubāzes, tiesu ekspertu reģistrs.

 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Informācija par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) sistēmas dalībniekiem un apdrošināšanas sabiedrībām. Informācija par "Zaļās kartes" sistēmu, zaudējumu pieteikšanu. Normatīvie akti, kas regulē OCTA darbību. Statistika un informācija ekspertiem. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu datu meklēšanas sistēma.

 • Law & Finance Consulting Group. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
  Informācija par uzņēmuma sniegtajiem juridiskajiem, grāmatvedības un nodokļu pakalpojumiem.

 • Lietuvas Republikas Konstitucionālā tiesa
  Pieejama Lietuvas Republikas Konstitūcija, informācija par Konstitucionālās tiesas darbību, tiesnešiem, procedūru kā arī Tiesas lēmumu, nolēmumu un spriedumu datu bāze kopš 1993. gada. Konstitucionālās tiesas publikāciju saraksts. Kopš 1993. gada Tiesā saņemto lūgumu un iesniegumu statistisks pētījums.

 • Lursoft
  LR Uzņēmumu reģistra datu bāze, informācija par uzņēmuma īpašniekiem (akcionāriem) un vadītājiem, uzņēmumu gada pārskatu reģistrs, uzņēmumu komercķīlu reģistrs, uzņēmumu maksātnespējas un bankrotu datu bāze, uzņēmumu tiesu procesu datu bāze, Latvijas tiesu nolēmumu datu bāze (ietver tiesu nolēmumus, sākot ar 1998. gadu), Latvijas laikrakstu publikāciju arhīvs. Pieeja autorizēta.

 • Nodokļi un grāmatvedība
  Nodokļu konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumi. Konsultācijas un informācija par pievienotās vērtības nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, nekustamā īpašuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ar komerctiesībām saistīti pakalpojumi (komersantu reģistrācija).

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  Mājaslapā pieejami padomi gan patērētājiem, gan komersantiem, kā arī raksti, kas informē patērētājus par nedrošām precēm un pakalpojumiem un citiem jaunumiem centra darbībā. Lapā atrodamas arī vairākas datubāzes un ar patērētāju aizsardzību saistīto normatīvo aktu apkopojums.

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Informācija par personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšanu, iedzīvotāju reģistru un valsts migrācijas politiku. Informācija par uzturēšanās atļaujām, vīzām, pasēm - to veidiem, iegūšanu, vēsturi un izmaksām; repatriāciju, patvēruma meklēšanu, izceļošanu. Pieejami arī ar pilsonības un migrācijas jautājumiem saistītie normatīvie akti un to projekti, kā arī statistika. Saites uz citām mājas lapām par personu apliecinošiem dokumentiem, bēgļu palīdzības organizācijām, migrāciju un Latvijas Republikas reģistriem.

123