Meklēšana


Palīdzība
 • Ukrainas parlaments
  Ukrainas parlamenta (Verkhovna Rada) oficiālā interneta vietne. Vietne satur informāciju par parlamenta sastāvu un aktivitātēm, Ukrainas normatīvo aktu datu bāzi, kā arī saites uz citu Ukrainas valsts institūciju mājas lapām.

 • Ungārijas banka
  Informācija par Ungārijas nacionālo banku - valsts monetāro politiku, finansiālo stabilitāti, nacionālo valūtu, pētījumiem, akciju tirgu u.c. Saites uz citām mājas lapām par Ungārijas finansiālo stāvokli un kredītiestādēm.

 • Ungārijas Intelektuālā īpašuma birojs
  Satur Ungārijas tiesību aktus un komentārus par intelektuālā īpašuma aizsardzību – patentiem, lietderīgajiem modeļiem, preču zīmēm, dizainparaugiem, pusvadītāju topogrāfiju.

 • Ungārijas valdība
  Informācija par Ungārijas valdību- sastāvu, funkcijām, ministrijām, ministru tikšanās reizēm, Premjerministra institūtu un viņa biroju.

 • Valdību publikācijas un kartes. Ārvalstu valdības
  Dažādu pasaules valstu valdību, valstisko un starpvaldību organizāciju mājas lapu katalogsm kuros atrodami valstu un organizāciju dokumenti. Tāpat pieejamas arī kartes un saites uz citiem sociālo zinātņu resursiem.

 • Valsts augu aizsardzības dienests
  Informācija par augu aizsardzību, augu karantīnām, sēklu kontroli un šķirņu salīdzināšanu. Latvijā aizsargāto augu šķirņu reģistrs un augu šķirņu katalogs, kā arī citi.

 • Valsts ieņēmumu dienests
  Tiesību un normatīvo aktu nodokļu un nodevu, muitas un muitas procedūras, muitas tarifu piemērošanas, preču importa un eksporta jomā teksti un skaidrojumi.

 • Valsts nekustamie īpašumi
  Informācija par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" (VNī) darbību. Pārdošanā un nomā esošo valsts zemesgabalu un nekustamo īpašumu saraksts, informācija par VNī projektiem un iepirkumiem.

 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  Informācija par traktortehnikas reģistrēšanas noteikumiem. Ar to saistītie likumdošanas akti, statistika.

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  Informācija par aktualitātēm Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienestā, tai skaitā raksti par ugunsdrošību un ar to saistītajiem notikumiem presē, operatīvā informācija par dienesta darbību, statistika. Informācija par ugunsdzēsības muzeju un tā eksponātiem. Informācija par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu - iestājpārbaudījumu testu paraugi, uzņemšanas informācija, utl.

 • Valsts valodas centrs
  Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumi angļu valodā, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā, terminoloģijas datubāze, publikācijas.

 • Valsts vides dienests
  Informācija par vides piesārņojuma - ūdens, augsnes, ķīmisku vielu - kontroles institūciju. Nozari regulējošie normatīvie akti.

 • Valsts vienotā zemesgrāmata
  Informācija par Valsts vienoto datorizēto Zemesgrāmatu, Zemesgrāmatu departamentu un Zemesgrāmatu nodaļām. Nostiprinājuma lūgumu formas, tiesību akti, informācija par nekustamo īpašumu reģistrāciju un publikācijas. īpašumu meklēšanas veidi.

 • Vatikāns
  Informācija par Vatikānu - valsts uzbūvi - tiesām, attiecībām ar citām valstīm, hierarhiju, valsts sekretariātu, komisijām un sargiem-, normatīvie akti, svinības un to apraksti. Informācija par katolicisma pamatiem un atziņām, procesiju apraksti un citas atziņas.

 • Washlaw Web
  šo lapu piedāvā Washlaw Universitāte ASV. Pieeja Washlaw Universitātes bibliotēkas katalogam. Informācija par ASV štatu un federālo likumdošanu. ASV štatu tiesību aktu teksti. Juridiskās literatūras, žurnālu un apkārtrakstu katalogs. Vēsturiski dokumenti. Informācija par tiesību zinātņu studiju iespējām. Juridiskās vārdnīcas. Informācija par juridiskajiem birojiem un tiesisko palīdzību. Juridisko dokumentu un līgumu paraugi.

12345678910