Meklēšana


Palīdzība
 • Slovēnijas Parlaments
  Slovēnijas Parlamenta oficiālā interneta lapa. Satur informāciju par parlamentu un tā darbību angļu valodā, kā arī likumdošanu slovēņu valodā kopš 1991. gada.

 • Somijas Konkurences un patērētāju tiesību pārvalde (KKV)
  Informācija par patērētāju tiesībām un konkurences tiesībām Somijā, patērētājiem un uzņēmējiem noderīgi fakti, publikācijas un KKV lēmumu datubāze (somu valodā).

 • Somijas Nacionālā noziedzības novēršanas padome
  Mājas lapā pieejama informācija par padomes darbību un aktualitātēm, noziedzības novēršanas stratēģijām, padomes publikācijām.

 • Somijas Parlamentārais ombuds
  Lapā sniegta informācija par Parlamentārā ombuda, kā valsts instiūciju veikto darbību likumības uzrauga, pienākumu veikšanas pamatprincipiem, pilnvarām un to tiesiskais pamatojums. Pieejami arī Parlamentārā ombuda lēmumu preses relīzes, publikācijas un ikgadējie ziņojumi.

 • Somijas policija
  Somijas policijas mājas lapā pieejama informācija par policijas izdotajām apliecībām un atļaujām (piemēram, pases, ID kartes, vadītāja apliecības, uzturēšanās atļaujas), īss ieskats noziegumu veidos un pirmstiesas kriminālprocesā, padomi cietušajiem, iespējas ziņot par noziegumiem.

 • Somijas Tieslietu kanclera birojs
  Tieslietu kanclers līdz ar Parlamentāro ombudu ir galvenie likumības uzraugi Somijā. Lapa informē par to, kas ir Tieslietu kanclers, kādi ir viņa pienākumi, kas ir Kanclera vietnieks un viņa pienākumi, informē par Kanclera darbības robežām un paņēmieniem likumības nodrošināšanā, valdības un valsts amatpersonu uzraudzīšanā.

 • Somijas Tieslietu ministrija
  Lapa sniedz informāciju par pašu ministriju un galvenajām tās darbības nostādnēm, aktuālajiem jautājumiem tieslietu jomā, tās publikācijām, kā arī tiesu sistēmas sastāvdaļām: Datu aizsardzības ombudu, ģenerālprokurora biroju, Negadījumu izmeklēšanas valdi u.c. institūcijām.

 • Spānijas karaļnams
  Informācija par Spānijas karaļnamu - tā vēsturi, pašreizējiem karaliskās ģimenes locekļiem un viņu aktivitātēm, normatīvajiem aktiem, kas regulē karaļnama darbību.

 • Spānijas parlamenta augšpalāta (Senāts)
  Informācija par Spānijas Senātu - vēsturi, funkcijām, saistību ar valdību un pilnvarām, likumdošanas procedūru. Spānijas konstitūcija. Saites uz citām mājas lapām par Spānijas valsts iestādēm un politiskajām partijām. Informācija par Senāta izdotajiem normatīvajiem aktiem.

 • Spānijas valdība
  Informācija par Spānijas valdību - Ministru prezidentu, ministriem, darbības programmām, valdības vēsturi, darbības sfērām un to reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Informācija par Spānijas autonomajiem reģioniem. Saites uz citām mājas lapām par Spānijas nozīmīgākajām valsts iestādēm.

 • Starptautiskās sadarbības vides un attīstības jomā gadagrāmata
  Starptautiskās sadarbības vides un attīstības jomā gadagrāmata ir no Fridtjof Nansen institūta neatkarīgs izdevums. Gadagrāmatā apvienoti neatkarīgi, augstas kvalitātes analītiski materiāli ar atjaunotām atsaucēm. Lielākā daļa informācijas šajā lapā ir no Gadagrāmatas drukātās versijas, taču ir arī papildus materiāli.

 • Stortinget. Norvēģijas Parlaments
  Lapa satur informāciju par Stortingu (Norvēģijas parlamentu), tā locekļiem, administrāciju un Norvēģijas politisko sistēmu, kā arī Stortinga vēsturi, vēlēšanām, likumdošanas procesu.

 • Tiesu dienests Anglijā un Velsā
  Tiesu dienests ir Lielbritānijas Konstitucionālo lietu departamentam pakļauta aģentūra, kuras mājas lapā ir atrodama informācija par tiesām un tribunāliem Anglijā un Velsā - karaļnama tiesa, apgabala un apelāciju tiesas. Informācija par šo tiesu spriedumiem, dienas kārtību, valsts nodevām vēsturi un citām lietām. Saites uz citām mājas lapām par oficiālo noderīgu informāciju un citām Lielbritānijas valsts iestādēm.

 • Trinidadas un Tobago Republikas parlaments
  Oficiālā Trinindadas un Tobago parlamenta interneta lapa. Resurss satur informāciju par parlamentu, tā struktūru, parlamenta locekļiem un darbību, kā arī informāciju par republikas prezidentu, premjerministru un ombudu. Papildus, resurss ietver Trinidadas un Tobago likumdošanas aktus kopš 1995.gada.

 • Ugandas parlaments
  Oficiālā Ugandas parlamenta interneta lapa. Satur informāciju par parlamenta vēsturi, administrāciju un darbību. Tāpat ietver Ugandas konstitūciju un iespēju meklēt likumprojektus un spēkā stājušos normatīvos aktus.

12345678910