Meklēšana


Palīdzība
 • Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO)
  Informācija par organizāciju, tās uzbūvi, darbības jomu, dalībvalstīm. Saites uz dalībvalstu mājas lapām. Informācija par ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, piemēram, preču, pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma tiesībām, strīdu risināšanu u.c. Informācija par PTO dalībvalstīm. Mājaslapā pieejami arī oficiālo PTO līgumu un dokumentu teksti, publikācijas, statistikas dati, terminoloģijas datu bāze un citi resursi.

 • Pasaules valstu parlamenti
  Starptautiskās Suverēno Valstu Parlamentu organizācijas (IPU) izveidota datu bāze, kas satur norādes uz pasaules valstu parlamentu oficiālajām mājas lapām.

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  Mājaslapā pieejami padomi gan patērētājiem, gan komersantiem, kā arī raksti, kas informē patērētājus par nedrošām precēm un pakalpojumiem un citiem jaunumiem centra darbībā. Lapā atrodamas arī vairākas datubāzes un ar patērētāju aizsardzību saistīto normatīvo aktu apkopojums.

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Informācija par personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšanu, iedzīvotāju reģistru un valsts migrācijas politiku. Informācija par uzturēšanās atļaujām, vīzām, pasēm - to veidiem, iegūšanu, vēsturi un izmaksām; repatriāciju, patvēruma meklēšanu, izceļošanu. Pieejami arī ar pilsonības un migrācijas jautājumiem saistītie normatīvie akti un to projekti, kā arī statistika. Saites uz citām mājas lapām par personu apliecinošiem dokumentiem, bēgļu palīdzības organizācijām, migrāciju un Latvijas Republikas reģistriem.

 • Portugāles parlaments
  Informācija par Portugāles parlamentu - veidošanas kārtību, komitejām, tā pilnvarām un pienākumiem, vēsturi. Informācija par Portugāles valsts iekārtas vēsturi un attīstību. Portugāles konstitūcija un citi konstitucionālie likumi, kā arī vēlēšanu kārtība un ar to saistītie normatīvie akti. Informācija par valdību, tās programmu un pēdējām aktivitātēm. Saites uz citām mājas lapām par dažādām Portugāles iestādēm un organizācijām.

 • Portugāles Republikas prezidents
  Informācija par Portugāles prezidentu - pilnvarām, darbības pamatā esošajiem normatīvajiem aktiem, funkcijām un pašu prezidentu- un Portugāles valsts iekārtu - simbolu, valsts stāvokli, starptautiskajām organizācijām, kurās valsts ir iesaistījusies, valsts institūcijām. Portugāles Republikas konstitūcija. Konspektīva informācija par galvenajām Portugāles valsts institūcijām.

 • Project Visa. Vīzas un valstu vēstniecības
  Pasaules valstu vēstniecību mājas lapu kolekcija, kā arī informācija par vīzām.

 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Rīgas mājoklis. Rīgas pašvaldības aģentūra
  Lapa satur aktuālo informāciju par Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas mājoklis", izskaidro tās uzdevumus, ļauj ieskatīties tās darbībās, normatīvo aktu sadaļā vienkopus var atrast spēkā esošus normatīvos aktus, kas regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Lapa sniedz informāciju arī par aģentūras piedāvātajiem semināriem un iespēju tajos piedalīties.

 • Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Lapa satur informāciju par dzīvojamo māju privatizācijas procesu, tā iznākumiem (statistika), sniedz atbildes uz ar privatizāciju un tai tuvām tēmām saistītiem jautājumiem. Ir pieejama arī nozīmīga informācija tiem, kuri jau kļuvuši par dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašniekiem pēc privatizācijas - kā jāapsaimnieko savs īpašums, kādi līgumi jāslēdz, statūtu paraugi u.c.

 • Riigikogu. Igaunijas parlaments
  Igaunijas Republikas parlamenta vēsture, tā funkcijas, vēlēšanu kārtībā un rezultāti, informācija par parlamenta darbību un parlamenta locekļiem, frakcijām, komitejām, kā arī parlamentārajām delegācijām un parlamentārajām grupām. Normatīvie akti, kas regulē parlamenta darbību. Parlamenta sēžu protokolu stenogrammas un likumprojekti (igauņu valodā).

 • Rumānijas valdība
  Mājaslapā pieejama informācija par Rumānijas valdību, premjerministru, ministrijām, kā arī valdības mērķiem un stratēģijām.

 • Serbijas un Dienvidslāvijas karaliskā ģimene
  Informācija par Serbijas un Dienvidslāvijas karalisko ģimeni - ģimenes locekļiem, troņmantniekiem, rezidencēm, karaliskās ģimenes koku, vēsturi, dienas kārtību un karaliskās ģimenes noteikumiem. Saites uz citu karalisko ģimeņu mājas lapām.

 • Slovākijas Nacionālā Padome
  Informācija par Slovākijas likumdošanas orgānu - Nacionālo Padomi, tās uzbūvi, koalīcijām, komitejām. Informācijas par Nacionālās Padomes pieņemtajiem lēmumiem un darba kārtību.

 • Slovākijas valdība
  Informācija par Slovākijas valdību, tās vēsturi, veidošanas kārtību, un valdības ēku. Vispārīga informācija par Slovākiju. Saites uz citām mājas lapām par valsts galvenajiem orgāniem, valsts iestādēm, politiskajām partijām, ar valdību saistītajām iestādēm.

12345678910